Multiregresjon

Det kan være hensiktsmessig å gjøre regresjon når vi aner at årsaken til våre atferdsmønstre ligger i fortiden. Hvis det er behov for det, kan vi også gjøre «multigregresjon» og gå tilbake i livene til våre foreldre.

Det hender vi opplever at vi har visse atferdsmønstre som vi ikke ønsker. Det kan være mellommenneskelige forhold eller noe som bare har med oss selv å gjøre. Enkelte ganger aner vi at årsaken til disse atferdsmønstrene ligger i fortiden. Det kan også være at vi vet årsaken og at vi gjøre oss tanker rundt dette. Disse tankene skaper igjen følelser og opplevelser.

Det er ikke alltid det er så hensiktsmessig bare å ha en ide om hvorfor ting er slik eller sånn. Det er litt som når vi tenker på noen andre eller en aller annen situasjon annen enn den vi er i akkurat nå, så kan vi fort få følelser som ikke stemmer overens med de vi får når vi møter de faktiske personene eller kommer i den faktiske situasjonen. Virkeligheten gir et mer korrekt bilde, som dessuten som regel er mer positivt for oss.

Poenget med regresjon er å oppnå denne virkelighetsfølelsen heller enn å gruble over fortiden. Når vi tenker oss tilbake i tid i hypnose opplever vi mer realistiske følelser knyttet til hendelser som har skjedd. Vi vil for eksempel ikke være bitre for at hendelsen inntraff, fordi vi  jo «er der» følelsesmessig. Fordi vi har dette avgrensede fokuset i hypnose vil vi for eksempel da ikke kjenne på bitterhet.

Så ved å gå tilbake i tid kan vi få et mer realistisk virkelighetsbilde. Det vil derfor være lettere å gjøre terapi for å finne forløsning i en mer realistisk følelsesmessig sinnstilstand.

For de fleste av oss vil det greie seg å finne opplevelse i en situasjon knyttet til vårt eget liv for å forløse vår uønskede atferd. Slike situasjoner bygges opp på en åpen og intuitiv måte for å sikre at terapeuten ikke påfører klienten egne ideer.

Noen ganger er det behov for å innhente ytterligere informasjon og opplevelse. Det kan gjøres ved å gjøre multiregresjon. Multigregresjon (min definisjon) betyr å gå tilbake flere nivåer i familiekjeden.

Jeg gjorde dette intuitivt en gang jeg hadde en eldre kvinnelig klient som ønsket å forstå mer av forholdet med sin mor. Moren hadde alltid vært svært egoistisk og vanskelig. Jeg tok kvinnen tilbake til barndommen. Moren var fullstendig likegyldig ovenfor barnet. Det var ikke noe som helst å hente for å få til en forløsning. Kvinnen hadde et godt forhold til sin far.

Jeg fikk derfor ideen om å be kvinnen om å gå tilbake i tid som sin egen mor. Moren var sint fordi hun ikke fikk lov til å ta abort. Moren var som barn helt egoistisk, men hadde en far som tok seg av henne. Hun ville være elsket, men hadde ingen forståelse av at hun måtte elske andre. Det var ikke noe mer å hente her heller.

Det var frustrerende, for min erfaring er at det på et eller annet nivå, på et eller annet sted, alltid finnes noe som kan brukes som en kime til en forløsning av noe slag. I dialog med en terapeutisk veileder i etterkant ble det klart at moren sannsynligvis var sosiopat dvs. uten  evne til å ivareta andre interesser enn sine egne.

Forløsningen for klienten i dette tilfellet ble den følelsesmessige forståelsen av at moren var ute av stand til å ivareta andre enn seg selv, og derfor egentlig ikke seg selv heller. Klienten hadde lidd mye under dette. Spesielt fordi folk ofte hadde oppmuntret henne, og noen ganger også forventet av henne, til å vise moren kjærlighet. Det er lett å tror at bare vi viser noen nok kjærlighet, så vil de gi det tilbake. Slik er det ikke med en sosiopat. All kjærligheten strømmer bare ned i et svart hull, og tas bare fram i den grad den kan brukes for å oppnå det sosiopaten ønsker.

Senere har jeg brukt multiregresjon noen få ganger, om ikke under like vanskelige omstendigheter. Multiregresjon gir oss en mulighet til å leve oss inn i våre foreldres liv og forstå dem bedre følelsesmessig ut i fra den bevisste og ubevisste informasjonen vi har om dem. For vi har mye informasjon om våre foreldre. Vi har halvparten av genene deres og har tilbrakt mye tid sammen med dem.

Som alltid, du bør bare gjøre regresjon med mennesker som har god kompetanse. At noen forsøker å dytte på deg forskjellige ferdiglagde forklaringer om hvorfor ting er slik eller sånn, tyder på manglende kompetanse.