En pause fra bekymring i julestria

Det er en god ide å trene på å legge bort bekymringer. Da vil vi også kunne håndtere dem på en bedre måte.

Det er nødvendig å bekymre seg for å følge opp de tingene som er viktige for oss. For eksempel vil de fleste ha opplevd å bekymre seg for økonomi, helse eller egne barn. Når vi bekymrer oss setter vi fokus på det vi må gjøre for å forbedre situasjonen.

Så vi lærer oss at bekymring er bra, fordi det hjelper oss til å få det bedre. Men det er bare det, at det kan bli vel mye bekymring – og det lager stress, som ikke er fullt så positivt. Så da vi ønsker vi kanskje å legge bekymringen bort. Det er ikke nødvendig, eller kanskje heller ikke ønskelig eller mulig, å bli helt bekymringsfri. Det vi trenger er å erfare at vi kan legge bort våre bekymringer for en stund, mens vi tar en pause. Vi kan selvfølgelig ta opp igjen bekymringen etterpå, eller når vi måtte ønske.

Tenk deg å gjøre følgende. Legg bort det du holder på med akkurat nå og sett deg til godt til rette. Tenk på noe som du bekymrer deg om. La oss si det er noe du tenker du må gjøre. Tenk deg at du tar bekymringen og setter den til side. Tenk så på konsekvensen hvis du ikke får gjort det du skal. Sett også denne bekymringen til side. Si til deg selv, «Så lenge du sitter her og tar en pause, så trenger du ikke bekymre deg om dette. Du kan bekymre deg senere, om du vil, men nå er det ikke nødvendig.» Eller noe sånt.

Det kan godt være at det er andre bekymringer som dukker opp. Det er helt greit. Som sagt er det ikke noe poeng å bli fullstendig fri for bekymringer. Det vi trenger å lære oss selv, er at vi kan gi slipp på en konkret bekymring. Når vi øver oss i å erfare dette innarbeider vi samtidig en evne til å ikke bli for stresset av våre bekymringer. Da blir de ikke så store og blir lettere å ha med å gjøre. Vi blir mer effektive og får mer tid til oss selv og andre.

God jul 🙂