Handle på nye måter i gamle situasjoner

Fordelen med hypnoterapi er at vi kan oppleve en dyp og trygg sinnstilstand. Vi kan tillate oss å gjenoppleve vanskelige situasjoner med en innsikt som hjelper oss til å skape nye og mer hensiktsmessige reaksjoner. Mange opplever å forstå seg selv bedre i en slik prosess.

Det er greit å sammenligne hypnoterapi med kognitiv terapi. I kognetiv terapi jobber man med å identifisere feilaktige tankemønstre. For eksempel identifisere en feilaktig tanke om at «Når jeg skal holde foredrag vil folk tenke negativt om meg». Det er vel og bra å gjøre dette og minne oss selv på at verden ikke er svart/hvitt, men som regel mer nyansert enn dette. Noen vil like det jeg har å si, andre vil kanskje ikke gjøre det.

Hypnoterapi dreier seg ikke så mye om å identifisere feilaktige tanker. Det dreier seg mer om å komme i kontakt med en dypere trygghet i oss selv, hvor vi kan finne mer hensiktsmessige løsninger. Grunntanken i hypnoterapi er at vi egentlig handler på følelser, nesten uansett hva det er, spesielt når det er noe vi virkelig ønsker å oppnå eller unngå.

Fra naturens side har vi fått en evne til å finne løsninger når vi opplever fare. Dette kan hjelpe oss til å komme oss vekk fra, eller avverge faren der og da. Det er bare det at slike tanker ofte fokuserer på umiddelbar virkning. Sett i et lenger perspektiv vil kanskje slike løsninger være irrasjonelle eller bare gjentagelser av noe som har fungert før, på tross av negative konsekvenser på sikt. La oss for eksempel si at jeg har utviklet en tendens til å spise på ubehagelige følelser. Ubehag er en form for frykt. Der og da er det rasjonelt å gå i kjøleskapet. På lenger sikt er det irrasjonelt.

I hypnoterapi bruker man hypnose for å komme i en avslappet og fokusert sinntilstand, fri for frykt og forstyrrende følelser. Da får vi en mulighet til å vurdere nye måter å reagere på. Når opplever våre gamle følelsestendenser med ny innsikt blir det lettere for oss å etablere nye, mer hensiktsmessige måter å gjøre ting på. Årsaken til at dette fungerer er at vi kan gjenoppleve ubehagelige følelser i hypnose uten at det påvirker oss på samme måte som om vi skulle oppleve det i virkeligheten, samtidig som følelsene er virkelige nok til å jobbe med. Det er en interessant opplevelse, som mange syns gir dem større innsikt i dem selv.