Ikke tenk på den rosa elefanten

Det fungerer dårlig å tenke at vi ikke skal gjøre noe. Det ender som regel med at vi tenker mer på det, og til slutt gjør det allikevel. Vi kan imidlertid snu tenkning til å bli mer konstruktiv. Da opplever vi mer balanse.

Det er et kjent sak at hvis vi ber noen om å ikke tenke på en rosa elefant, så gjør de nettopp det. Dette prinsippet viser seg på områder hvor vi ikke ønsker å gjøre ting. Det kan være å ikke spise for mye, ikke røyke, ikke drikke for mye eller ikke tenke på han eller henne. Hvis vi for eksempel tenker at vi ikke skal spise mye mat, så tenker vi nettopp på mye mat. Når vi tenker på mye mat så blir vi ofte veldig sultne. Eller om vi bestemmer oss for å ikke tenke på han eller henne etter et avsluttet forhold, så tenker vi nettopp på han eller henne.

En ytterligere ulempe er at når vi tenker på noe eller noen på denne «ikke-måten», så blir også tenkningen gjerne negativ. Dette øker frustrasjonen, og som regel ender vi opp med å gjøre noe som ikke er så gunstig. Dette krever igjen mer «ikke-tenkning», som igjen leder til nye ugunstige hendelser. Runddansen er i gang.

Isteden burde vi akseptere at vi tenker på ting vi er opptatt av og snu tankene til å bli mer konstruktive. Hvis det er noe vi absolutt ikke ønsker å gjøre, som for eksempel å røyke, så kan vi tenke på konsekvensen av å ta en røyk, at vi vil ta enda en, og så en til, og så er det hele i gang igjen, med de økonomiske og helsemessige konsekvensene dette medfører.

Eller om vi tenker på han eller henne vi savner. Det kan være at våre tanker er tilsynelatende positive, som at å dvele ved vedkommen des positive egenskaper, men dette fører til at vi får dårligere selvfølelse. Da kan vi isteden tenke positive tanker, for eksempel tenke på ting som gir oss bedre selvfølelse og ønske dem vel videre i livet. Det koster litt, men snart vil vi oppdage at vi ikke orker å gjøre det hele tiden. Og det er kanskje bare en fordel.

Så, isteden for å tenke «ikke gjør det eller det», så burde vi omforme vår tanke til noe positivt, noe som koster oss litt å gjøre. Noe som gir oss bedre selvfølelse. Da vil vi snart bli i bedre balanse.