Hypnoterapi som en middelvei mellom adferdsterapi og psykoanalyse

Følgende artikkel i The Guardien slår et slag for Freuds psykoanalyse til fordel for kognitiv adferdsterapi (CBT).

Til fordel for psykoanalyse sies det at problemet med kognitiv terapi er at den forsøker å identifisere tankefeil og konfrontere disse. Tanken om at vi bare kan tenke oss selv til å bli bedre har naturlig nok visse begrensninger.

Til fordel for kognitiv terapi kan man hevde at man kan gå langt dypere enn bare å identifisere overfladiske tankefeil, man kan også se på ting som «jeg er ikke bra nok».

Vi kan si at psykoanalyse handler om se på dypere følelser og indre opplevelse uten konfrontasjon, mens kognitiv terapi fokuserer på å konfrontere feilaktige forestillinger og tankemønstre.

Det er selvfølgelig en god ide å passe inn med de forestillinger og tankemønstre som fungerer i den kultur og tid som vi lever i. Det er også en god ide å tillate seg å komme i kontakt med og akseptere vår indre virkelighet og følelser.

På mange måter ligger hypnoterapi i området mellom kognitiv terapi og psykoanalyse. Hypnoterapi er praktisk rettet mot å oppnå ønsker og mål for en bedre tilværelse, samtidig retter den kontakt mot vår indre forestillingsverden. For det er når våre handlinger drives av et dypere ønske at vi får de beste resultatene.