Stressmestring for å hindre hjerteinnfarkt

Stress kan lede til betennelser i kroppen, også i blodårene. Dette kan igjen føre til hjerte- og karsykdommer. Det er derfor en meget god ide å lære seg å mestre stress.

En artikkelen på NRK forteller: Forskere har lenge visst at stress kan føre til hjerteinfarkt. Nøyaktig hvordan, har vært et mysterium. Helt til nå… Forskningen viser at de med høyere aktivitet i amygdala hadde en større sannsynlighet for å utvikle hjerte- og karsykdommer raskere enn andre… Amygdala det området av hjernen som behandler følelser, spesielt knyttet til frykt og glede. Forskerne mener at signaler fra dette området får benmargen til å produsere flere hvite blodlegemer, som igjen gjør at blodårene blir betente. Dette kan da føre til hjerteinfarkt, hjertekrampe og slag.

Professor Robert M. Sapolsky beskriver nærmere i sin bok Why Zebras Don’t Get Ulcers på en folkelig måte hvordan stress leder til hjerteinfarkt. Når vi blir stresset øker blodtrykket. Det forhøyede blodtrykket fører til at årene utsettes for slitasje, slik at det oppstår betennelse. Når blodårene leger, mister de sin fleksibilitet og dette fører til at hjertet må pumpe blodet hardere. Dette kan skape ubalanse i hjertet og slite det ut, som igjen kan ende med infarkt. Videre forteller han at det faktisk nå er slik at det ser ut til at  forhøyede CRT-verdier (mål på betennelse i blodårene) kan være en bedre markør for sannsynlighet for hjerteinfarkt enn forhøyede kolesterolverdier. Med andre ord. Det kan være viktigere at vi mestrer stress enn at vi passer på hva vi spiser.

Jeg tillater meg også å nevne en bok om helse jeg leste i ungdommen, skrevet av en inder. Navnet er borte, men jeg husker at han sa at visse typer mennesker som er spesielt følsomme også har en tendens til å få betennelser i kroppen. Dette uten nærmere medisinsk forklaring, men menneskelige observasjoner har også sin verdi.

Ut i fra dette kan vi forstå at mennesker som er mer følsomme, som har en mer aktiv Amygdala, produserer flere hvite blodlegmer, som gir økt betennelse. De er derfor mer utsatt for hjerte- og karsykdommer.

Stressmestring er ikke å være fullstendig rolig i alle situasjoner. Det er helt greit å bli oppskjørtet, men det er viktig å kunne roe oss selv ned og gjøre det regelmessig. Stressmestring begynner derfor med å lære seg å roe ned kropp og sinn. Bare å vite at vi ikke er hjelpeløse, men har mulighet til å roe oss ned reduserer stresset i seg selv. Hvis vi regelmessig bruker bare fem minutter på å redusere stress hver dag vil dette ha en stor innvirkning på våre liv.

Dessverre gjør vi som oftest andre ting for å mestre stress, som å spise eller ikke spise, ta en pille eller rømme i noe annet. Disse tingene hjelper til en viss grad, men ofte er det knyttet ulemper til dem, og de gir heller ingen varig virkning. Riktig stressmestring hjelper oss til å kunne finne ro når som helst, uten at vi trenger noe annet enn det vi er i oss selv.