Hypnosetilstanden reduserer stress og gir en rekke fordeler

Når vi går inn i hypnosetilstanden reduserer vi stress. Både der og da, og også ellers i livet. Det reduserer risiko for en rekke sykdommer og gir mer balanse og overskudd i livet.

Nyere forskning viser at stressmestring blir viktigere og viktigere. Ikke minst fordi samfunnet virker å bli mer og mer stresset. Det er stadig høyere krav til effektivitet og prestasjoner. Det har lenge vært en slags status å være stresset på jobb og leve et hektisk liv. Men det har ofte en høy pris.

Stress gir ikke problemer ved at vi av og til føler oss stresset eller til og med mister besinnelsen. Det er det underliggende stresset i livet som gir oss problemer. Dette kan for mange være en underliggende følelse av press eller frykt for at noe kommer til å skje, at vi vil gå glipp av noe eller oppleve noe vi ikke ønsker.

Når vi reduserer stress, reduserer vi også sannsynligheten for en rekke stressrelaterte sykdommer og ubehag, som for eksempel hjerte- og karsykdommer, irritabel tarm, magesår, lav libido, allergier, immunsykdommer, hukommelsesproblemer og depresjon.

Stressmestring betyr å begynne å komme i kontakt med dette underliggende stresset, for så å legge det fra oss i en dypere tilstand av bevissthet.

Ved å gå inn i hypnosetilstanden, som oppleves som en avgrenset og oppmerksom bevissthetstilstand, reduserer vi stress umiddelbart. Det skaper dessuten bedre balanse i livet ved at vi kommer i kontakt med de tingene som faktisk betyr noe for oss, slik at vi kan fokusere på disse og ikke på ting som egentlig ikke gir oss det vi ønsker.