Emile Coué – ikke fullt så enkelt, kanskje

Emile Coué var en fransk farmasøyt som studerte hypnose under Libeault rundt 1900 og ble meget kjent for sitt helende ordspråk «Every day, in every way, I’m getting better and better.» eller på norsk «For hver dag, blir jeg på alle måter, bare bedre og bedre». Som tidligere nevnt, slike enkle ordspråk kan faktisk gi meget gode resultater. Hvis vi nå antar at dette ikke er et trylleformular, så det må ligge noe mer under, men hva er det?

Emile Coué formulerte følgende lover basert på sin erfaring:

  • Hvis en person frykter at han ikke kan få noe til, så blir han mindre i stand til det jo mer han forsøker.
  • Når viljen og fantasien står opp mot hverandre, så vinner alltid fantasien.
  • En ide har en tendens til å realisere seg selv, innenfor de muligheter som finnes.
  • Intensiteten i et forslag er proporsjonalt med følelsen det gis med.
  • Et forslag kan bare bli akseptert av vårt indre jeg hvis vi selv ønsker å transformere det til vårt eget. Det samme forslaget vil derfor gi forskjellig virkning avhengig av hvem som mottar det.

Når vi ser på disse lovene kan vi gi «For hver dag, blir jeg på alle måter, bare bedre og bedre» en dypere betydning. Når vi gjentar dette positive budskapet til oss selv, vil vi begynne å tenke mer positivt og vår frykt for å ikke få ting til blir redusert. Ordspråket appellerer til følelsene mer enn til intellektet. Dette gir større virkning. Ordspråket er meget generelt og det vil være opp til den enkelte å gjøre det bedre, hva nå enn dette måtte være. Gjennom historien kan en nærmest føle entusiasmen i måten dette ble fremsagt på. Tenk bare på hvor mange han har sagt det, alle andre har sagt det, og alle de som har fått til det de ønsker.

Å si fram et slikt enkelt forslag betyr jo selvfølgelig ikke at vi skal slutte å tenke. Men det betyr at vi kan bruke det for å skape en indre motivasjon for våre planer og handlinger. Ordspråket går rett i strupen på det som mange kan innbille seg – at vi av en eller annen grunn ikke kan få til det vi ønsker å gjøre. Men når vi fokuserer bevisst på det faktum at hvis vi jobber for noe hver dag, så kommer vi bare nærmere og nærmere målet. Da er det ikke til å unngå at vi vil lykkes.

Kilde: Ewin, Dabney. 101 things I wish I’d known when I started using hypnosis. Crown House Publishing.