Partsterapi med megler

Det kan være lettere å gjøre partsterapi gjennom en tredjepart, med et eksempel om å spise mindre sukker.

Partsterapi er å bruke hypnosens fokuserte oppmerksomhet til å forstå en situasjon fra forskjellige perspektiv. Ved å sette opp en dialog med forskjellige perspektiv kan man klargjøre forskjellige interesser og etablere en indre forståelse om hvordan man kan finne løsninger som ivaretar disse på en helhetlig måte.

Enkelte ganger er imidlertid interessene såpass forskjellige at det kan være hensiktsmessig å introdusere en megler. Terapeuten kan selvfølgelig ta den rollen, men det er bedre hvis pasienten spiller den ut selv. La oss ta et eksempel med en pasient med candida. Pasienten ønsker ikke å tilføre sukker til tarmen fordi det øker forekomsten av candida. Pasientes hjerne derimot, vil fremdeles trenge sukker, både for å fungere, men også som stimulans.

Isteden for å sette opp en direkte dialog mellom tarmen og hjernen, dvs. hvor pasienten snakker som «tarmen» eller «hjernen», går det an å gjøre dette via en megler, «leveren». Leveren kan i dialog med tarmen ble enige om å starte produksjon av blodsukker, slik at tarmen ikke trenger å få belastningen av økt candida. Leveren kan også forsikre hjernen om at den vil få det sukkeret den trenger for å opprettholde et aktivt sinn. Det er god ide å avslutte med en dialog mellom de to motstridende interessene, hjernen og tarmen. Det er selvfølgelig nødvendig å forholde seg til kroppens faktiske funksjoner, som i dette tilfellet at leveren faktisk begynner å produsere blodsukker fra fett, når den ikke tilføres sukker gjennom mat.