Behandling med hypnoterapi ved irritabel tarm ved bruk av Skype

Sommeren 2019 kunne jeg ikke, av forskjellige årsaker, ta inn nye pasienter for behandling med hypnoterapi ved irritabel tarm i mine lokaler ved Oslo S. Eksisterende pasienter ble fulgt opp over Skype (det kunne selvfølgelig ha vært et vilkårlig annet videokonferanseprogram). Det viste seg at Skype fungerte bra.

Det er interessant at det ledende miljøet rundt Whorwell i Manchester på bruk av hypnose ved irritabel tarm nå har gjort en studie1 på nettopp bruk av Skype. Studien viser i korthet at nesten like mange (65 %) opplever bedring via Skype som ved personlig oppmøte (76 %).

Dette er jo gledelige nyheter. Det kan være flere årsaker til at personlig oppmøte er vanskelig. Det kan for eksempel være at man bor på et sted hvor det ikke tilbys hypnoterapi, at man har så sterke symptomer at det er vanskelig å reise, at hverdagen er for travel til å sette av tid til behandling eller at reisekostnader gjør det for dyrt.

  1. Shariq S. Hasan, James S. Pearson, Julie morris & Peter J. Whorwell, SKYPE HYPNOTHERAPY FOR IRRITABLE BOWEL SYNDROME: Effectiveness and Comparison with Face-to-Face Treatment, Clinical and Experiental Hypnosis, 2019.