Bærekraftig velbehag

Vi vil alle ha det bra. Det er bare det at det er lett å velge måter å få det bra på som gir et negativt resultat på andre måter. Det kan for eksempel være å gjøre for mye av noe, f.eks. spising eller shopping. Det vi trenger er å få en opplevelse av at vi kan tillate oss selv å ha det bra akkurat her og nå. Det er bemerkelsesverdig enkelt. Når vi tillater oss å gå inn i hypnosetilstanden ved å fokusere på avslapning i kropp og sinn får vi nettopp denne opplevelsen. Hvis vi da sier til oss selv «Du tillater deg selv å være fullstendig avslappet og kjenne på velbehag akkurat her og nå», så vil vi også kjenne det i kroppen at det er sant. Det er ikke noe vi bare forsøker å tvinge oss selv til. Det er ikke noe vi forsøker å kjøpe oss på bekostning av noe annet. Det er å utnytte den evnen vi allerede har til å føle oss vel akkurat her og nå. Å komme i kontakt med denne iboende evnen er til stor nytte både for oss selv og andre.