Hva sier magen?

Det er fornuftig å høre mer på magen. Vi kan bruke hypnoterapi for å gjøre partsterapi som klargjør for oss hva vi bør gjøre for at magen skal ha det best mulig.

Når embryoet begynner å utvikle seg oppstår det tre kanaler. Den ene skal bli nervesystemet, den andre skal bli hjerte og blodårer og det tredje skal bli fordøyelseskanalen. Fordøyelseskanalen er like viktig som nerver og blodårer. Det kan derfor være fornuftig å høre litt mer på magen.

Men er ikke Magen bare en halvslapp tarm som bare ligger å skvalper. Nei, den er mye mer enn det. Den er en svært komplisert affære med så mange nevroner at man kan si at den har en egen hjerne. Det er derfor fornuftig å høre på den.

Vi har mange roller å spille. Det kan være roller i familien, som sønn, datter, mor eller far. Eller det kan være roller knyttet til arbeidsliv og fritid. Vi tenker ofte ikke særlig over dette, for vi går ut og inn av disse rollene på en naturlig måte i hverdagen. For å kunne håndtere  de forskjellige oppgavene rollen medfører er det nødvendig å være fokusert. De av oss som lider av IBS vet at dette er svært ubehagelig og påvirker alle sider ved livet. Det er derfor nødvendig å utvikle en rolle som kan håndtere IBS. Denne rollen er Magen. Vi må høre mer på hva magen har å si.

Hypnoterapi er å gjøre terapi i hypnosetilstanden. Hypnosetilstanden er en avgrenset og oppmerksom sinnstilstand. Den egner seg derfor for å gjøre tre inn i en rolle som Magen og la oss høre mer på den. Magen kan ofte fortelle oss hva den trenger. Ved å høre mer på magen vil vi få hjelp til å endre våre prioriteringer slik at vi kan håndtere IBSen på en bedre måte i hverdagen.