«Bare» bli røykfri og reduser vekten

Man kan komme langt med hypnoterapi basert på direkte forslag for å oppnå det man ønsker. Men noen ganger kan det være nyttig å bruke mer avanserte teknikker som regresjon og partsterapi.

Det er sant at de fleste som kommer til meg enten ønsker å bli røykfrie eller redusere vekten. Og hypnoterapi er velegnet for å bli røykfri eller finne idealvekten.

For å bli røykfri er det nødvendig å være villige til å endre på de mønstre man har etablert dvs. hvor og hvordan man røyker og hvor mye man røyker. Det er også viktig å forstå at nikotinavhengighet ikke er særlig sterk. Det er lett å forstå dette når jeg på en enkel måte fjerner røyksuget. Snart blir ønsket om å slutte så sterkt at man bare gjør det. Selv klienter som har røykt mye et helt liv blir forbauset over hvor enkelt det er.

For å redusere vekten er det nødvendig å forbrenne fler kalorier enn man spiser. Dette gjøres i korthet ved å etablere regelmessig spisemønster, fjerne problem-mat, få kontroll over sultskalaen og øke aktiviteten. Da vil man kunne lett ta av en halv kilo i uka for varig vekttap. Det handler i hovedsak om å på sikt etablere en ny livsstil.

I begge tilfeller handler det mest om å ha et oppriktig ønske og villigheten til å gjøre det som skal til for å oppfylle dette. Noen ganger kan dette være relativt enkelt. Andre ganger vil dette også innebære en villighet til å se nærmere på hvordan man har brukt sigaretter på å få den ønskede tilhørigheten eller hvordan man har brukt mat for å fortrenge visse følelser.

I slike tilfeller er det ofte nødvendig å gå nærmere inn på pasientens følelsesdynamikk, og det kan være aktuelt med mer avanserte metoder som regresjon for å finne årsaken til at mønsteret en gang bli etablert. Regresjon er ikke noe mystisk, det er kun en transetilstand som gjør det mulig å etablere en forløsende (gestalt-)dialog med de personer som er, eller var, en del av mønsteret.

Når vi har en opplevelse av at en del av oss ønsker å bli røykfrie eller redusere vekten, mens en annen del ønsker det motsatte dvs. at vi opplever en indre konflikt kan det være hensiktsmessig å anvende partsterapi.

Hypnoterapi dreier seg ikke bare om å gjøre mennesker røykfri eller oppnå sin idealvekt. Det dreier seg om å finne tilbake til selvfølelsen, føle seg attraktiv i visshet om et en ivaretar sin egen helse på best mulige måte.

Du skal vite at det er alltid mulig å finne en vei, og husk at selv om du har forsøkt mange ganger, så viser det bare hvor sterkt du egentlig ønsker dette. Det gjelder bare å finne den riktige måten å gjøre det på, og få den nødvendige veiledningen.