Det ubevisste – både det underbevisste og «overbevisste»

Ved hjelp av hypnoterapi kan vi komme i kontakt med indre prosesser i oss selv. Prosesser og innsikt som vi ikke selv er bevisste i det daglige. Men når vi kommer i kontakt med dem blir vi dem bevisste. Dette kan være tankerekker, innsikt, reaksjonsmåter eller minner. Vi sier at disse tingene ligger i vårt ubevisste sinn.

Hvor kan vi si at det ubevisste sinn er plassert i forhold til vårt bevisste sinn? På slutten av attenhundretallet definerte man begrepet underbevissthet som det som ligger under vår bevissthet. Når vi for eksempel lærer oss å kjøre bil eller knyte skolissene, bruker vi mye tid med vårt bevisste sinn. Etterhvert går det hele av seg selv. Bilkjøringen og skolisseknytingen har gått over i den ubevisste delen av vårt sinn. På samme måte etablerer vi følelsesmessige reaksjonsmønstre. Disse mønstrene dukker fram i forskjellige situasjoner. Vi smiler for eksempel når vi treffer noen vi kjenner og liker. Det skjer automatisk. Og det er fint.

Men gjennom hypnoterapi er også mulig å komme i kontakt med en indre visdom, som alltid er til stede. Den er bemerkelsesverdig. Den er uselvisk. Den er helhetstenkende og tilbyr indre visdomstanker og erfaring fritt til vårt bevisste sinn. Den presser seg ikke på og blir ikke forulempet av å ikke bli lyttet til. Den gir uten om å be om å få noe tilbake. Å lære seg å lytte til denne indre visdommen vil være en stor ressurs i ditt liv.

Men hvor er denne indre ubevisste visdomsdelen plassert? Utenfor vårt ubevisste sinn, ja, men det virker ikke riktig å plassere den «under», det er mer en følelse av at den er «over» eller «rundt».

Når det er sagt, så er det nødvendigvis ikke slik at vi ønsker å gå rundt å være fullstendige uselviske og fulle av visdom hele tiden. De fleste av oss ønsker, og har godt av, å forfølge våre mål, gjøre de tingene vi har lyst til, og begjærer også, men det er absolutt en gode å evne å kunne slippe til vår indre visdom når vi vet at det er det beste å gjøre.