Hvordan foreta valg som fungerer?

Vi sier at vårt sinn består av en bevisst del og en ubevisst del. Den bevisste delen utfører ting som å sammenligne muligheter, forklare for oss selv og andre hvorfor vi gjør som vi gjør og utøve viljestyrke. Vårt bevisste sinn er meget nyttig, det er jo vår opplevelse av verden, men dessverre er det ikke så nyttig når det kommer til å endre mønstre eller legge av uvaner. Det er flere årsaker til dette, men det kan holde med å erkjenne at ofte er ikke ren viljestyrke nok, og når det «fungerer», så er det ikke alltid en god ide å gjøre ting på «tørre møkka» fordi det gir sidevirkninger.

Årsaken til at vårt bevisste sinn ofte ikke er nok, er at det som regel er følelsene som styrer oss. Følelsesmessige reaksjoner sier vi ligger i vår ubevisste del, sammen med minner, vaner og en dyp evne til å beskytte oss selv og spare på energien. Det er lett å forstå at hvis noe føles feil, er knyttet til dårlige minner, føles truende eller virker å være ødsling med energien, så vil vår bevisste beslutning ikke ha mye verdi.

Så hvordan skal vi foreta en valg som fungerer? Én måte er å tenke på er at dette liker jeg, dette kommer til å gå, dette gjør jeg. Og faktisk er det denne måten å foreta valg på som fungerer. Men dessverre er det også andre mulige måter å tenke på som ikke fungerer.

Hvis vi liker forslaget, men syns det virker ukomfortabelt, eller har en nøytral holdning eller tenker at vi skal «prøve» å få det til, så vil ingen av disse holdningene medføre et valg som fungerer.

Så hvis du ønsker å foreta et valg, skal du si til deg selv, dette liker jeg, dette kommer til å fungerer, dette gjør jeg. Spesielt er «prøve» noe som sjelden fører fram. Hvis du merker at du tenker at du skal «prøve», så foreslår jeg at du straks tenker at du skal slutte å «prøve» og begynne å «gjøre».

Lykke til med å foreta valg som du liker, vet at vil fungere og som du kommer til å gjøre!