Smertebehandling med hypnoterapi

Smerte er kroppens signal om at noe er feil. Men enkelte ganger har ikke smertesignalet noen funksjon. Vi har allerede oppfattet smertesignalet og har i samråd med lege gjort det vi kan for å bedre helsen og redusere smerten. Smerten er der fremdeles.

I slike tilfeller kan vi bruke hypnoterapi for å redusere smerteopplevelsen, gjerne som et virkningsfullt supplement til annen smertebehandling.

Hypnoterapi kan brukes for å redusere vår opplevelse av kronisk og akutt smerte. Hypnoterapi reduserer påvirkningen fra minner om tidligere smerte og frykt for fremtidig smerte. Smerte er en følelse, om enn ubehagelig. Hypnoterapi kan endre våre følelsesmessige oppfatninger og er derfor egnet til å endre vår subjektive oppfattelse av fysisk, nåværende smerte.

Dette gjøres ved å visualisere smerteopplevelsen, dele den opp i mindre deler og gjøre endringer som gjør den lettere å leve med. Det er også mulig å legge den helt bort.

Hvis du har smerte nå kan du gjøre følgende:

Når du tenker på smerten kjennes den sterkere. Fordi du slik kan få den til å kjennes mer, kan du også få den til å kjennes mindre.

Hvis du har lært deg selv selvhypnose kan du gjøre følgende. Trekk pusten godt inn, tell til tre og slipp den rolig ut. Se for deg at du går ned en trapp med 10 trinn i ditt eget sinn. Med hvert trappetrinn ser og sier du tallet på trinnet du går ned til og forteller deg selv at du blir dobbelt så avslappet. Ved trinn 5 sier du «Halvveis nede, klar til å bli fullstendig avslappet». Når du når det siste trinnet sier du til deg selv: <Ditt fulle navn>, du er fullstendig avslappet. Tenk deg at du setter deg i en behagelig stol og slapper av.

Rett så din oppmerksomhet igjen mot smerten. Det er ikke nødvendig å kjenne for mye på den akkurat nå som du sitter og slapper av. Kanskje du kan tenke deg at du oppfatter den bak en glassvegg. Kan du for deg selv beskrive smertens form (firkant, trekant, runding, kube, sylinder etc.)? Hvordan føles formens overflate? Hvilken farge har den? Er den tung eller lett? Er den tett eller gjennomsiktig? Beskriv for deg selv. Hvilken av disse karakteristikkene er mest belastende? Hvordan ville det vært om denne karakteristikken endret seg, for eksempel at spissen som stikker blir mer avrundet? Kan du endre fargen til å bli mer behagelig, mindre intens eller mer kjølig?

Når du nå har gjort dette, så lurer jeg på om du kan kjenne at smerten er mer levelig. Og hvis du kan gjøre en slik endring kan du også gjøre mer endring. Du kan få den forsvinne enda mer. Tenk deg at du for en tid legger smerteformen ned i en kiste, låser igjen og legger bort kisten i et skap innerst i et rom.

Mange blir forbauset over hvordan de på denne måten kan kontrollere sin egen smerteopplevelse.