Faser i sorg

For å bearbeide sorg er det viktig å tillate oss selv å gå igjennom forskjellige faser, slik at vi til slutt kan akseptere det som skjedde.

Alle mennesker vet hvordan det er å miste noe verdifullt. Det kan være å miste en venn i barndommen, eller et kjæledyr, eller det kan være å miste et menneske som er nær oss. Det er bare personen som har mistet som vet verdien av det som er borte. Mange av oss forstår denne verdien fullt ut først når det er borte.

Men uansett hva vi har mistet, så viser deg seg at vi som oftest går følgende ølelsesmessige tilstander: fornektelse, sinne, forhandlinger, depresjon og akseptering.

Vi kan si at målet er å akseptere at verdien som har vært og at den nå er borte. Men før dette skjer må vi gi oss selv lov til å kjenne på ønske om å fornekte at det har skjedd, kjenne på sinne for at det skjedde, fantasere eller drømme om å kunne på en eller annen måte unngå at det skjedde, og før det lysner, gå igjennom en tyngre eller lettere tungsinn eller depresjon. Selv om kan ikke alltid går igjennom disse tingene i akkurat denne rekkefølgen eller opplever at alt veier like mye.

Hypnoterapi kan støtte oss for å få innsikt i ens indre følelsesliv og til å tillate oss å kjenne på disse tingene i trygge former. Selv har jeg hatt god nytte av dette for å bearbeide min fars tragiske bortgang like før jeg fylte 14, og det gleder meg alltid når jeg kan hjelpe andre mennesker med å bearbeide et tap.