Regresjon

Regresjon er et tema innenfor hypnoterapi som ansees som spennende og litt mystisk. Regresjon utføres best ved å la terapeuten ta utgangspunkt i pasientens følelse rundt problemstillingen og veilede pasienten tilbake i tid, til en tidligere hendelse hvor pasienten kan gjenoppleve følelser som er knyttet til problemstillingen.

Når man er i transe blir følelsene meget virkelige. I transe identifiserer man seg sterkt med den tidligere opplevelsen og man kan ha en sterk følelse av å faktisk være der og gjenoppleve følelsene akkurat slik de var. En slik sterk tilstedværelse vil derfor være egnet for å skape en forløsende prosess, for eksempel gjennom gestaltdialog, ofte med bistand fra pasientens voksne selv.

Når man opplever regresjon vil man kunne reagere og snakke på den alderen man opplever. Men det er ikke slik at man er sitt tidligere selv. Det er alltid en del av en som vet at man er i transe. Det er imidlertid viktig å forvisse seg om at terapeuten har god erfaring med å utføre regresjon.

Enkelte er opptatt av tidligere liv. Andre mener at vi ikke har levd tidligere. I behandlingsøyemed er det ikke så stor forskjell på om man går tilbake til et tidligere tidspunkt i dette liv eller et forrige. Det som er viktig er at regresjonen får en forløsende effekt. Det kan den helt klart også gjøre hvis man opplever å gå tilbake til et tidligere liv. Det er altså opp til pasienten.