Meditasjon og transe – en kreativ tilstand

Meditasjon og transe er ikke en tilstand hvor man er langt borte. Det er en tilstand hvor man er mer til stede.

Når vi er i transe kan vi gi oss selv positive affirmasjoner (positivt selvsnakk). Det er en kjent sak. Vi kan selvfølgelig også gjøre det når vi ikke er i transe. Men det er bare det, at det virker bedre i transe. Det synker på en måte bedre inn. Særlig hvis vi samtidig forestiller oss bilder, lyder, lukter og berøring, gjerne med hovedvekt på de sansene vi bruker mest.

Vi kan si at positivt selvsnakk er å tale til vårt indre, vårt ubevisste sinn, dypet av oss selv, der hvor alt er sannhet. Men det er også mulig å lytte til den indre visdommen fra dypet av oss selv. Og faktisk er det lurt å gjøre det. Bare å bombardere oss selv med positivt selvsnakk kan kanskje bli litt mye i lengden, selv om det er vel ment.

Når vi lytter i transe etter vår indre stemme, slipper vi til vår indre kreativitet. Dette kan bli en prosess du vil kunne glede deg av hele livet. Det er ikke vanskelig. Det er bare å lære selvhypnose og lytte til ditt kreative indre.

Men det er en ting som er viktig. Det er viktig å handle på din inspirasjon. Hvis du handler på din indre kreativitet vil du få nye fantastiske ideer og kilden vil bli uutømmelig. Men hvis du ikke handler, vil kilden tørre ut.

Så, som alltid er det viktig å ta med den innsikten og kreativiteten vi opplever i transe og sette det ut i livet.