Hvor effektivt er hypnoterapi for å bli røykfri?

Å bli røykfri gir store helsegevinster og det finnes mye informasjon om forskjellige metoder for å bli røykfri.

Mange hypnoterapeuter referer til en artikkel i New Scientist Magazine som forteller at den mest effektive måten å slutte å røyke på er ved hypnose. Dette var en studie basert på statistiske undersøkelser av 600 prosjekter med nesten 72.000 mennesker fra Europa og USA. Det ble ansett som bedre enn selvhjelpsbøker, nikotinsubstitutter, akupunktur og viljestyrke.

Andre studier er mer moderate, f.eks. Barnes et. al. «Hypnotherapy for smoking cessation», en registerstudie som viste at man ikke kunne si at hypnoterapi er bedre enn andre metoder, målt 6 måneder etter terapi.

Carmody et. al. viser derimot i «Hypnosis for Smoking Cessation: A Randomized Trial» at hypnose sammen med nikotinplaster er bedre enn generell veiledning for røykeslutt.

De fleste klarer å la vær å slutte å røyke for en viss tid. Marsh et. al. «Smoking behaviour and attitudes» 1983, viser at 57 % av exrøykere sa det ikke var vanskelig å slutte.

Dr Sandy Macara , styreformann i The British Medical Association, har uttalt at «Jeg tror ikke at røykere virkelig er avhengige av tobakk. Jeg tror de har en uvane…»

Vi kan konkludere med at:
Det er relativt enkelt å avstå fra å røyke. Problemet er at det er så lett å begynne igjen.

Jeg mener at årsaken til at vi ofte kvier oss for å slutte, er at vi vet at det er så lett å begynne igjen – og så blir vi stående der som noen som ikke vet hva man vil.

I min hypnoterapipraksis har jeg hjulpet mange mennesker å bli røykfrie. Det som slår meg er at de alle har forskjellige årsaker for å fortsette å røyke. Dette kan for eksempel være for å redusere stress, få ut sinn, føle tilknytning i forskjellige situasjoner i livet. Det er viktig å etablere nye mønstre for å håndtere disse situasjonene. Det er lite hensiktsmessig å anvende én og samme metode for hver klient. Hypnoterapi kan imidlertid hjelpe deg til å endre på adferds- og reaksjonsmønstre. Dette vil hjelpe deg til å bli røykfri.

Og årsakene til at vi begynner igjen vil også variere. Derfor trenger vi alle en strategi for å unngå at vi begynner å røyke igjen. Jeg anbefaler at du:

  • ser hver røykfrie dag som en vellykket dag
  • erkjenner at du aldri mer kan ta én, for én er for mye, og tusen er aldri nok
  • ser deg selv som røykfri, heller enn en ex-røyker

Til slutt:

Det én ting som kjennetegner alle som lykkes i å bli røykfrie. De som blir røykfri er de som aldri gir opp å slutte.