Livssyn og hypnoterapi

Uavhengig av religiøse eller ikke-religiøse oppfatninger kan vi få en kontakt med en kilde til inspirasjon inne i oss, som vil motivere oss til det vi ønsker å oppnå.

Om klienten ønsker det, går det an å bringe livssyn inn i behandling. Jeg har arbeidet med mennesker som har vært protestanter, katolikker, muslimer, humanetikere, ateister og buddhister. Andre har hatt andre livssyn, eller de har vært som folk flest, ikke så veldig opptatt av religiøse spørsmål, for å si det sånn. Det betyr ikke at man ikke opplever en dypere mening med livet. Mange opplever for eksempel en dyp mening i møte med naturen.

Det er alltid nyttig for oss å få inspirasjon av en kilde, hva det nå enn måtte være. Men uansett hva denne kilden er, så må vi forholde oss til det å være menneske. Dette innebærer vår tendens til å etablere mønstre, gode som dårlige, og de muligheter vi har for å endre disse, slik at vi kan oppnå det vi ønsker.

Når vi vet hva vil ønsker å oppnå, må vi på et eller annet nivå vil vi måtte gjøre det som er nødvendig. Hvis vi i denne prosessen aner at det er hindringer i veien, kan vi benytte hypnoterapi for å få en dypere følelsesmessig forståelse av vår endringsprosess og se veien videre.

Det er også mulig å bruke hypnoterapi som en inngangsport til meditasjon og bønn eller kontemplasjon for å få en dypere kontakt med vårt indre eller vår positive kilde.