Transe – en kreativ mediterende tilstand

Når vi tilvenner oss transe opplever vi det som en kreativ prosess. Det betyr at vi for eksempel kan meditere uten å kjede oss.

Transe kan sammenlignes med dagdrømming. Dagdrømming er kreativt. Det er ofte lettere å finne svaret eller det som ligger på tungen når vi ikke forsøker så hardt. Da kommer det til oss.

I transe åpner vi oss opp for vår indre intuisjon. Det kan være litt uvant i begynnelsen. For eksempel kan det under veiledet visualisering være uvant og la vår første innskytelse skape bilder, men etterhvert stoler vi på denne indre skapende prosessen og velger intuitivt form, farge og lyd.

Denne indre skapende prosessen er ikke noe annet enn slik ting virkelig er. For det er ikke slik at vi oppfatter verden rundt oss akkurat slik den er. Vi skaper indre bilder, forestillinger og forståelse i henhold til de kategoriene vi er vant med og er interessert i.

Det er velkjent at det er nyttig å meditere. Det er en vanlig ting å gjøre i dag. Men det er også mange som syns det kan bli kjedelig å sitte stille uten å gjøre noe. Det er fordi man ikke er i kontakt med den indre kreative prosessen. Når vi er i kontakt med den indre kreative prosessen, som hele tider skaper og tilintetgjør fenomener, blir det ikke kjedelig, men en interessant opplevelse, som en kommunikasjon med vårt indre.

Hvis man er ukjent med transe, er det først nødvendig å venne seg til den. Når vi venner oss til den begynner vi å etablere en bevissthet om den. For vi trenger denne bevisstheten for å vennlig styre vårt eget sinn i transe. Uten denne styringen er det lett å bli trøtt eller ha vanskelig for å slappe av. Etterhvert vil denne styringen bli en ubevisst prosess, slik at transetilstanden går av seg selv.

Men meditasjon vil aldri skje automatisk. Det vil alltid være nødvendig å gi slipp for å gå inn i transetilstand. I praksis kan det være å skru av TVen og sette seg ned og meditere eller bare begynne å bli mer oppmerksom på det som skjer rundt oss og i oss i dagliglivet.