Personlighet, identiteter og partsterapi

Vi har alle en personlighet. Det er den vi er. Men vi har også andre roller eller identiteter. Selv er jeg far, sønn, venn, terapeut etc. Pluss en hel del andre roller. I forskjellige roller oppfører jeg meg forskjellig. Det betyr ikke at jeg endrer min personlighet etter vinden. Jeg er den jeg er.

Vi kan ofte kjenne at en del av oss vil én ting, mens en annen del vil noe annet. For eksempel, akkurat her og nå vil en del av meg mosjonere, mens en annen del heller vil sitte å skrive dette. Det er helt naturlig å oppleve at vi har flere tanker for og i mot ting vi kan gjøre. Og så velger vi det ene eller det andre.

Dette fungerer fint når vi har en indre konstruktiv dialog som ender med en beslutning, som følges opp med handling. Men noen ganger er det knyttet følelser og etablerte mønstre til det vi ønsker å gjøre. Da kan det være hensiktsmessig å gjøre partsterapi.

Partsterapi gjøres ved at man går inn i transe og setter opp en konstruktiv dialog mellom de forskjellige delene som vil det ene eller det andre. Det er ikke slik at det er faktiske forskjellige deler av oss, det er heller slik at i transe så fokuserer vi kun på de følelsene og tankene som er knyttet til den ene delen. Dette gir et klarere fokus og en dypere følelsesmessig forståelse.

Ofte resulterer en slik dialog med at en del av oss går med på å endre adferdsmønster, slik at vi som helhet opplever en bedre hverdag. Noen ganger viser det seg at den delen som vi kanskje anser å være problematisk, faktisk har mye ressurser.

Som et eksempel vil jeg nevne en ung dame som kom til meg. Hun ble plaget av at hun hele tiden speilet seg selv i butikkvinduene, om bare i øyekroken, og kritiserte sin egen kroppsfigur. Jeg forklarte henne om partsterapi og vi ble enige om å gjøre det. Det viste seg at en del av henne forsøkte å hjelpe henne til å holde seg i form og se bra ut ved å stadig kritisere hennes speilbilde. Hun ble meget sint på denne delen og ønsket den bare vekk. Jeg gjorde henne oppmerksom på at denne delen faktisk forsøkte å hjelpe henne og spurte om denne delen kunne gjøre dette på en annen måte. Hun ble enig med seg selv at den kritiske delen kunne velge en mer konstruktiv måte å hjelpe henne og holde seg i form på.

Og så får jeg se om min del får meg til å mosjonere litt denne morgenen. Eller kanskje jeg utsetter det litt og leser isteden. Det skal ikke alltid være lett.

Ha en fin dag 🙂