Transe – en kreativ arena

Transe er en velegnet øvingsarena for å utvikle kreativitet. Når du setter din kreativitet ut i livet forsterkes den kreative prosessen. Slik kommer lykken.

Kreativitet er å sammenstille informasjon på en måte som gir noe nytt. En jazzmusiker som improviserer er kreativ. Men musikeren har på forhånd lært seg skalaer og vet hvordan han kan skape et kreativt uttrykk innenfor visse rammer. En musiker som kun spiller et gitt stykke kan også være kreativ. Han kan gi stykket et kreativt uttrykk. For det er ikke bare akkurat det vi gjør, dvs. notene som spilles, men det er også hvordan vi gjør det. Kreativitet er derfor basert på tidligere læring, og man kan være kreativ på forskjellige plan.

Transe er en avgrenset og fokusert sinnstilstand som er egnet for kreativ læring. Det kreves en viss tilvenning til transetilstanden før den kan bli kreativ. I denne perioden må man ha en viss veiledning, enten av en person eller skrevne instruksjoner, som man kan bruke for å utvikle bevissthet om transetilstanden. Det er nødvendig å utvikle bevissthet i transetilstanden fordi det er den bevisste oppfattelsen som vil generere følelsene som vil drive den kreative prosessen framover.

Etterhvert kan man frigjøre seg fra faste instruksjoner, som en musiker eller en danser som frigjør seg fra notene eller koreografien og begynner å sette ting sammen på en kreativ måte, til glede for seg selv eller andre.

DSC_0832_ps_edited-1Vi kan bruke transe til å utvikle sinnets evne til å forestille seg bilder, lyder og følelser. De fleste mennesker er mer visuelle og det er som oftest lettest å begynne med det. Man kan for eksempel se for seg en grønnfarge eller en rødfarge som utvikler seg på en måte og glir over i noe annet og så videre. Det er ikke nødvendig å holde på det kreative bildet. Bare la det fortsette å utvikle seg på en naturlig måte. Så kan du kanskje legge på lyd og en følelse av tekstur. Det hele kan være abstrakt eller konkret, alt etter som. Hver gang du øver deg på dette får du et mer kreativt sinn.

Hvis du ønsker å bli kreativ på en spesiell måte, så øver du deg ganske enkelt på det i transe. Teknikken er å ta det steg for steg og sette pris på den indre prosessen. Variasjon er nøkkelordet.

Poenget med det hele er å ta den kreative prosessen ut i livet. Vi kan forme kreative uttrykk i nærmest alt vi gjør. Når vi gjør ting eller ser ting på en ny måte er vi kreative. Det kan være meget enkle ting, og det er ofte de som gir størst tilfredsstillelse. For da behøver vi ikke å vente på applausen for å være fornøyd med oss selv.

Etterhvert som du realiserer de kreative innskytelsene fra ditt ubevisste sinn, vil du oppleve at du får fler og fler. Og det vil du fortsette å få, så lenge du setter dem ut i livet.

Det er på mange måter dette som er livet. En kreativ prosess på en vei mot noe vi sikter mot. Som det sies «det er veien som er målet». Men du er viktig å huske at det ikke er en støvete og trist landevei hvor vi skal slite oss framover, men en skapende landskap med friske farger i vårt eget sinn. Det er det som er lykke.