Elskverdig – en som fortjener å elskes

Når vi føler at vi fortjener å elskes får vi egenverd. Når vi har egenverd åpner vi oss opp for alt det gode verden har å gi oss.

Å være elskverdig betydde opprinnelig «en som fortjener å elskes», men i dag betyr det en som er vennlig eller hjelpsom. Det kan være fint å bli oppfattet som vennlig eller hjelpsom, men det betyr nødvendigvis ikke at man føler at man fortjener å elskes.

Når vi føler at vi fortjener å elskes, føler vi at har egenverd. Da vet vi at vi kan tillate oss å vise andre våre indre følelser og tanker. Følelser og tanker behøver ikke alltid være så vennlige og hjelpsomme, men fordi vi vet at vi har egenverd, vet vi også at vi blir akseptert og elsket for den vi er.

Å fortjene å elskes betyr ikke at det er et mål at alle skal elske oss. Hvis vi kjenner etter, så vil de fleste av oss være enige i at vi ikke elsker alle. Derfor er det urimelig å forvente at alle skal elske oss. Men vi fortjener å bli elsket av noen. Kanskje også av ganske mange.

Kjernen i hypnoterapi, og for så vidt all annen terapi, er å styrke vår følelsesmessige opplevelse av at vi fortjener å elskes. Når vi vet i vårt indre at vi fortjener å elskes vet vi at vi har egenverd. Når vi har egenverd vet vi at vi fortjener å ha det bra, og tar vare på oss selv på en god måte, spiser sunt og trener og tar vare på de som er nær oss. Når vi gir av vår egen verdi til verden, så får vi tilbake det vi fortjener – å bli elsket – og vi blir elskverdige, vennlige, tiltalende og hjelpsomme.