Påskekyss?

Det er ingen grunn til å kvie seg for å gå inn i et forhold, selv om vi har erfaring av at tidligere forhold ikke har fungert så bra. Når vi ser på det hele som læring, blir det hele en konstruktiv og positiv prosess.

Ofte, når vi ser oss tilbake på avsluttede forhold tenker vi på hva som gikk galt. Det er som regel feil og heller ikke konstruktivt. At noe i det hele tatt skjedde viser at mye gikk riktig, selv om kanskje avslutningen ikke var så morsom.

Hypnoterapi gir oss mulighet til å se på tidligere opplevelser som verdifull erfaring vi kan bruke for å komme i det forholdet vi ønsker. Det kan være en gode ide å bli enig med oss selv om at det er helt naturlig å være i et forhold med et annet menneske.

Metoden er ganske enkel. Det er bare å sette ned på papiret alle de forholdene vi har vært i, beskrive hva som var positivt og det man har lært av det, og tenke seg at vi plasserer det hele i fortiden. Noen ting kan være «det svingte det skikkelige av, kanskje vel mye, men i mer moderate mengder vil jeg gjerne oppleve det igjen» og andre ting kan være «akkurat det der var kanskje ikke så lurt, det er nok best jeg styrer unna».

Du kan også gjøre det i transe. Gjør da som følger, etter at du har gått inn i transe:
1. Tenk på et forhold du har vært i.
2. Tenk deg at du ser det utspille seg i en gammel billedramme.
3. Tell til fem, mens du lar følelsene knyttet til dramaet bli sterkere, slik at fargene blir sterkere og sterkere, helt til de går i metning og bildet blir helt hvitt.
4. Tenk deg at du skriver det du lærte inne i billedrammen
5. Tenk deg så at du plasserer billedrammen tilbake i fortiden, der opplevelsen hører hjemme
6. Gjenta for alle forholdene, og la det hele skje med tankens fart.

Når du nå ser deg tilbake, vil du kunne kjenne at du har masse erfaring som du kan bruke framover.

Jeg kan ikke garantere påskekyss, men jeg kan garantere at du vil ha langt større sannsynlighet for å oppnå det du ønsker når du er bevisst dine egne ressurser. Det gjelder alt mulig, egentlig.