Et klart, indre fokus påvirker omgivelsene

Det er en god ting å utvikle karisma for å påvirke sine omgivelser til det bedre. Det blir enda mer effektivt med et klart, indre fokus.

Alle vet at karismatiske personer har lettere for å påvirke sine omgivelser. En person som med karisma fremstår som større og mer synlig enn andre personer, med egenskaper utover det vanlige.

Hvis vi ønsker å påvirke våre omgivelser er det derfor en god ide å utvikle karisma. Det krever at vi gir av oss selv. Hvis man skal gi en presentasjon kan man for eksempel fortelle noe personlig som gjør at en blir lagt merke til og husket. Det er selvfølgelig også fordel å ha selvtillit, være morsom og kunne formidle et budskap klart og tydelig. For mange dreier det seg om å innse at for å tørre å gå imot vår frykt for å snakke til mange mennesker samtidig, må vi innse at vi ikke kan kontrollere hvordan andre mennesker oppfatter oss. Vi må være oss selv, og så får andre oppfatte det de vil.

Men det er én ting til som er svært nyttig hvis du ønsker å påvirke dine omgivelser til det bedre. Det er et indre fokus på det du ønsker å oppnå. Når du utvikler et slikt indre fokus, og tar det med deg i situasjoner hvor det tas beslutninger, vil du kunne bli forbauset over hvor mye bare ditt indre fokus vil kunne bidra til at det foretas beslutninger som du ønsker.

Et slikt indre fokus kan ikke bare være egoistisk motivert. Det må være drevet av en viss helhetsforståelse av situasjonen og de andre menneskene i den. Men merk at det ikke er nødvendig å være fullstendig uselvisk. Verden tillater absolutt en god og sunn porsjon egenvilje.

Saken er at når vi utvikler et dypt fokus i transe, så vil andre mennesker ubevisst, og ofte også bevisst, forstå at dette er noe som ligger dypt i oss. Det er naturlig for oss å respektere det som ligger dypt i andre mennesker. Både fordi vi tror at det har verdi og vi vet at det vil være vanskelig å endre på. Med et klart, indre fokus vil du ofte kunne oppleve at andre foreslår akkurat det du tenker på. Du vil oppleve at andre gjentar det du sier og er interesserte i dine ideer og tanker.

Et slikt indre fokus bidrar derfor til tiltrekning heller enn fremhevning. Det er selvfølgelig ingenting i veien for å gjøre begge deler. Både utvikle karisma og et klart, indre fokus. Da blir du helt ustoppelig.