Regulere intimsfæren

Når vi blir bevisst vår egen intimsfære, kan vi også regulere hvem som er i den og ta en mer aktiv del i våre relasjoner.

De fleste har opplevd at noen går over ens grenser i varierende grad. Det kan være ting som sies, gjøres eller ved berøring. Det er ubehagelig.

Det er derfor en god ide å ta kontroll over våre grenser. Vi kan gjøre det ved å bli mer bevisste på hvilke grenser vi har, ikke bare måtte kjenne på følelsen av at de blir tråkket over. Hva vi tolererer av ting som blir sagt, ting som blir gjort eller hvordan vi blir berørt. Disse tingene varierer selvfølgelig etter hvilken person det er snakk om og situasjonen vi er i. Vi er mer åpne for et familiemedlem enn en fremmed. De fleste tåler å stå klint opptil en fremmed person på en stappfull T-bane, noe som er utenkelig ellers.

Hvis vi er litt modige kan vi eksperimentere ved ganske enkelt å nærme oss en annen person fysisk. Hvis vi er oppmerksomme på personen og oss selv vil vi forstå hvor grensen går. Normalt skjer dette ubevisst, men nå blir vi det også bevisst.

Når vi blir bevisste på våre egne grenser kan vi begynne å gjøre noe med det. Det man vanligvis oppfordres til er å kommunisere til vedkommende at han eller hun har gått over våre grenser, og det er bra å si i fra om det, men vi kan ta en mer aktiv del i håndtere situasjonen.

Vi kan faktisk bestemme oss for om vi vil inkludere en person i vår intimsfære eller ikke. Men før vi gjør det, kan det være en god ide å danne oss et bilde av vår egen intimsfære. Har den en form og en farge? Er den fast eller myk? Er den gjennomtrengelig eller ugjennomtrengelig? Osv.

Når vi inkluderer noen i vår intimsfære, opplever vi nærhet til personen, og vice versa. Hvis en person gjør oss litt nervøse uten at det burde være noen grunn til det, kan vi åpne opp vår intimsfære og ta personen inn i den. Hvordan oppleves det nå?

Enkelte ganger er det nødvendig å skape en viss avstand til personer. Da kan vi lukke vår intimsfære for denne personen. Det behøver ikke være noe feil med personen, det er bare det at det ikke fungerer så godt når denne personen er inne i vår intimsfære. Andre ganger kan vi være i omgivelser hvor vi trenger å beskytte oss. Da kan vi tenke oss at vi har et beskyttende skjold rundt oss, som ingen kan trenge inn i.

Intimsfæren behøver heller ikke være så veldig intim. Den kan bare være en inkluderende sfære vi tenker vi omgir oss med. I enkelte situasjoner kan det være problematisk at vi har for mye medfølelse. Særlig gjelder dette i profesjonelle situasjoner. Hvis vi får for mye medfølelse blir det vanskelig å tenke objektivt. Da kan det være lurt å plassere personen i en mer objektiv og vennlig sfære.