Metaforer for et bedre utgangspunkt

Vi kan bruke vår naturlige evne til å uttrykke oss i metaforer til å få et bedre følelsesmessig utgangspunkt for det vi ønsker å oppnå.

Det var en gang en mann som skulle kjøre småveier på motorsykkel fra Sverige til Norge. Han kjørte og kjørte og veiene ble mindre og mindre. Til slutt havnet han på små grusveier som skulle vært asfalt og måtte stoppe og spørre om hjelp. «Kan du si meg hvordan jeg kommer til Norge?», spurte han den første svensken han møtte. «Hvis jeg var deg, ville jeg ikke startet herfra hvis jeg skulle til Norge,» svarte svensken.

Vi bruker ofte metaforer som billedlige framstillinger for å beskrive hvordan vi har det. For eksempel når det ikke går så bra: «Begravet i arbeid», «Det snegler seg av gårde» eller «Mellom barken og veden», eller når det går bedre: «Føler meg lett som en fjær», «som fot i hose», «Bobler av glede», «Måtte bare skjære igjennom», «som kniv i varmt smør» etc.

Det finnes mange eksempler. Vi kan bli oppmerksomme på hvordan vi bruker dette selv og hvordan andre gjør det.

Årsaken til at vi gjør dette er at det formidler noe om oss, som vi ellers ikke kunne beskrive ved å være konkrete. Som oftest vil vi selvfølgelig også beskrive det konkrete, men poenget her er at vi ikke gjør det. Isteden utforsker vi metaforen nærmere. Dette gir en følelsesmessig innsikt, som kan hjelpe oss å finne et bedre utgangspunkt for det vi ønsker å oppnå.

Så tenk deg lager et bilde på hele den greia du baler med akkurat nå. Hvor er du og hva skjer?

Når jeg selv gjorde denne øvelsen hadde jeg en følelse av at jeg trampet i gjørme, og at det var ganske slitsomt. Ved å se nærmere på dette bilde ante det meg at jeg kunne ta det litt mer med ro, da ville bakken stivne og det ville bli lettere å bevege meg framover.

Så tenk deg at du går nærmere inn i din metafor. Kan du se ting fra en annen vinkel, fra utsiden. Hvilken forandring ville gjøre situasjonen lettere?

Når vi endrer på våre metaforer, endrer vi også på hvordan vi oppfatter vår egen situasjon, som er vårt eget utgangspunkt. Når vi har et bedre utgangspunkt blir det lettere å komme dit vi ønsker.