Bevisstgjøring for å vinne

Når vi er bevisste på hva som driver oss og i hvilke omstendigheter vi gir vårt beste blir det lettere å vinne.

For å vinne eller hevde oss i konkurranse må vi bli bevisste hva som driver oss. To sentrale spørsmål er: Hvorfor konkurrerer du? Hvorfor ønsker du å bli bedre? Svar og tanker rundt disse spørsmålene klargjøre hva som driver deg. Når du vet hva som driver deg er det lettere å oppnå det du ønsker. Forskjellige folk har forskjellige svar. Noen ønsker ganske enkelt å være best. Noen ønsker å gi sitt beste. Andre ønsker å konkurrere med seg selv.

Det tar ca. 4 år å opparbeide god nok fysikk for å hevde seg i de fleste idretter, som disse unge Shaolin-munkene, som er kommende kong fu-eksperter. Deretter vil det i hovedsak være det mentale arbeidet som vil gi resultater.

I de fleste idretter bruker vi mye mer tid på å øve enn å konkurrere. Det er når vi konkurrerer at det gjelder. Når vi vet hvordan vi fungerer i konkurranse blir det lettere å vinn. Noen spørsmål som bør vurderes er: Hva er det som holder meg tilbake, hva er mine barrierer? Hvordan gjenkjenner jeg dem? Hvilke vaner får meg til å gjøre feil? Hvordan vet jeg at en vane får meg til å feile? Hva er de 3 siste dårlige resultatene jeg har hatt? Hvorfor gikk det dårligere? Hvordan reiser du deg igjen?

Idrettsutøver må forholde seg til tid og rom. Dette kan være i det ytre eller det indre. Noen spørsmål: Hvilken posisjon relativ til konkurransen og de andre gjør at du spiller best? Går det best når du ligger langt foran, og du kan slappe av i front? Eller går det best når du ligger bak og må kjempe deg til en bedre posisjon?