Ro og søvn med hypnoterapi

Det hender jeg får klienter som har gått svært lenge med sitt problem før de begynner hypnoterapi. Ofte har man brukt medisinering, som for eksempel antidepressiva eller sovemedisin, i lengre tid for å oppnå det man ønsker.

VGs artikkel om bruk av antidepressiva forteller at bruk av antidepressiva hos jenter har økt med 57 prosent siden 2005. Artikkelen diskuterer også selvmord. Dagbladet forteller at bruk av sovemedisinen Melatonin øker blant barn og unge.

Jeg har selv forsøkt antidepressiva i ung alder, som et forsøk på å håndtere min fars selvmord. Etter en stund valgte jeg å ikke bruke det lenger. Det var ikke et verdivalg. Det var et valg for mitt eget beste. Jeg kjenner mange som bruker antidepressiva. Jeg syns ikke det er noe feil i å gjøre det.  Jeg tror på ingen måte at å ikke bruke det er det beste for alle.

Ofte skulle jeg ønsket at mine klienter hadde kommet før. Min egen erfaring og min erfaring med å behandle klienter er at det er mye vi kan gjøre for å ta kontroll over sinnet. Det er viktig å ta depresjon på alvor. Men vi må gjøre noe. Som artikkelen i VG sier, bare å ta en pille er ikke nok.

Når vi opplever en periode med dårlig søvn, så vet vi hvor viktig det er å sove godt om natten. Mine egne klienter forteller meg ofte at hypnoterapi hjelper dem til å få bedre søvn. Selv når det ikke var dette de kom for å få behandling for. Det er altså ofte en meget velkommen bivirkning.

Det største årsaken til dårlig søvn er uro. Man får ikke sove fordi man ligger å tenker på alt som har skjedd og alt som skal skje. Eller man sover urolig, kanskje får mareritt, og våkner om natten.

Den største årsaken til depresjon er en snikende følelse av meningsløshet. Dette forsterkes ofte av manglende evne til handling og til å ta kontakt med omverdenen. Det kan begynne med at vi opplever et tap av noe slag, eller at våre omstendigheter forandrer seg, slik at vi ikke lenger har vårt kontaktnett.