Å se mønstre – en kilde til forandring

Det er fint å bli klar over gamle mønstre. Da har vi mulighet til å gjøre noe med det.

Når vi begynner å se på oss selv kan vi bli bevisste på enkelte mønstre. Mønstre som vi har hatt i mange år, kanskje hele livet. Det kan for eksempel være at vi har en tendens til å trekke til oss mennesker som dominerer oss på en måte vi ikke ønsker, eller det kan være at vi har en tendens til å støte mennesker fra oss.

Disse mønstrene er vi ofte ikke bevisst når vi er i dem. Saken er at vi har den nødvendige dynamikken klar fra tidligere og det hele skjer automatisk. Vi har også ofte en viss frykt for å se nærmere på mønstrene, de er der gjerne av en grunn, og derfor er vi dem ikke bevisst i dagliglivet. Kanskje bare når vi ser resultatet i etterkant forstår vi at vi enda en gang har gått i det samme mønsteret.

Når vi forstår det, er det viktig å ikke bli lei eller tenke «Herregud, enda en gang!». Vi burde isteden bli fornøyd med at vi er til stede og ser hva vi holder på med. Når vi er oppmerksomme på oss selv kan vi forandre ting vi ikke lenger ønsker.

Istedenfor å vente til mønsterets endepunkt for å forstå at vi har handlet på et gammelt mønster kan vi bli oppmerksomme på dem før. Vi kan sette av litt tid om kvelden for å kjenne etter hva som skjer i livet. Kan vi kjenne noe i magen? Er det noe vi er glade for at vi gjorde og ønsker å gjenta? Eller er det noe vi gjorde som vi ønsker å gjøre annerledes?

For å få god kontakt med oss selv er det en god ide å gå inn i transe ved hjelp av selvhypnose. Dette tar oss forbi dagens tjas og mas, og vi kan komme i kontakt med vårt indre på en enklere måte. Når vi er i kontakt med vår indre kjerne vet vi hva som er det beste for oss.