Sinneutbrudd

Hypnoterapi kan brukes for å forløse emosjonelle mønstre, for eksempel ved å anvende regresjon og gestaltdialog.

Jeg leste nylig Frode Thuens svar fra Leve Sammen. En kvinne hadde skrevet inn om sine sinneutbrudd. Thuen anbefalte henne å gå til en terapeut som jobber med et emosjonsfokusert perspektiv – en som jobber med følelser, altså. En hypnoterapeut er en som jobber med følelser.

Det minte meg om en klient som oppsøkte meg fordi han var så sint på sin kjæreste. Han slo henne ikke. Det plaget han fordi han også elsket henne. Etter å ha forklart hva regresjon er og spurt han om han ønsket det, tok jeg han tilbake i tid.

Han valgte å ende opp på kjøkkenet som tiåring. På bordet stod det et hjemmebrenningsapparat. Han forsøkte å gå imellom for å hindre sin far fra å slå sin mor. Som resultat tok faren av seg beltet og ga han en omgang, før han igjen gikk løs på moren. Grufullt kan man si. Men sånn kan det være.

Siden klienten på mange måter hadde kommet langt i prosessen med å akseptere sin oppvekst, etablerte jeg en gestaltdialog med faren (et slags rollespill hvor klienten spiller både seg selv og faren). Dette skapte en forløsning.

Det holdt med én time. Jeg fulgte klienten opp etter et par måneder og forhørte meg om hvordan han hadde det. Han fortalte at han ikke var sint på kjæresten sin lenger.

Jeg vil gjerne understreke at hypnoterapi på ingen måte behøver å være så dramatisk. Jeg ønsker å hjelpe mine klienter, men er ikke spesielt opptatt av dramatikk. Jeg forholder meg ganske enkelt den dramatikken som er nødvendig.