Siste utvei ut av konflikten

Når alt annet er forsøkt for å forløse personlige konflikter har jeg bare ett råd: Det er rett og slett å be for personen. Slik at vi selv kan få fred.

Jeg nevner bønn lenger ned i artikkelen. Jeg foreslår her at vi forstår ordet bønn som en positiv sinnstilstand med fokus på et annet menneske. Hvis du har din egen definisjon eller er kjent med bønn fra før, så er jo det selvfølgelig helt fint.

Det er ikke så sjelden at jeg får henvendelser fra mennesker som har problemer med andre. Det er gjerne i jobb- eller annen organisasjonsammenheng hvor man ikke kan velge direkte hvem man har å gjøre med. Et typisk eksempel kan være en sjef eller eller person man må samarbeide med for å løse en oppgave.

Alle som har jobbet en stund eller drevet med organisasjonsarbeid vet at der det  er mennesker, er det også meningsforskjeller. Det er ikke så sjelden at slike meningsforskjeller blir til konflikter. Det kan være vanskelig å komme ut av slike konflikter når de først har startet. Det er som om de gir energi til seg selv.

Det er flere måter å håndtere slike situasjoner. Hvis det er mulig kan man skape en formell avstand og gjøre det som er forventet. Kanskje til og med trekke seg lenger unna. Kanskje det går an å la den andre få mer plass? Eller kanskje det går an å ta det opp med vedkommende, kanskje ved å ha et felles møte med en annen til stede?

Det er ikke alltid at disse tingene fungerer. Noen velger til slutt å slutte og finne seg et nytt arbeid. Men noen ganger er dette ikke mulig, eller ønskelig, og vi føler fremdeles at vi ikke håndterer situasjonen.

Når alt annet er prøvd har jeg ofte bare et forslag igjen. Det er å be for personen vi har konflikt med hver dag i fjorten dager. Men dette viser seg ofte å ikke bare være et siste spede forsøk. Faktisk viser det seg at dette er kraftfulle saker. Mine klienter overrasker ofte både seg selv og meg hvor sterkt dette virker.

Så hvordan gjør man dette? Det er ikke spesielt vanskelig. Det er bare å gå inn i transe og tenke at man ønsker den problematiske personen alt det gode i livet.

Noen ganger kan det være en utfordring å be eller meditere positivt på noen vi ikke liker. Det kan hjelpe med å forstå at det vi egentlig ønsker, er å fjerne våre egne plager. For selv om det skulle være så ille at vi ønsker noen forferdelig lidelse, hvem er det egentlig som lider? Det er jo oss selv, som tenker disse tankene, ikke personen vi tenker dem om.