Fleksibilitet

Å opprettholde og utvikle fleksibilitet i sinnet er en viktig for å oppleve nytelse og glede.

Livet gir hele tiden endringer, små og store. Hvis vi forsøker å kjempe i mot ting vi ikke kan forandre, vil vi oppleve lidelse. Men hvis vi isteden er fleksible og forholder oss til en ny situasjon på en konstruktiv måte, kan det bli en positiv og lærerik opplevelse. Jeg tenker av og til tilbake på en japansk tegnefilm fra barndommen som illustrerte dette ved å vise et gammelt tre som blåste overende i stormen, mens sivet bøyet seg i vinden.

Ettersom vi blir eldre er det lettere å bli stivere i sinnet. Dette kan være vanemønstre som er innarbeidet over flere år. Eller det kan være at vi har sluttet å gjøre nye ting. Så det er en god ting å fokusere på å bli mer fleksibel.

Det er ikke alltid at unge mennesker er så fleksible heller. De er ofte det når de ønsker å følge en viss stil eller tilhøre en gruppe, men det kan være vanskeligere å høre på foreldrene.

Fleksibilitet kan være forskjellige for forskjellige mennesker. En person som er metodefokusert kan uttrykke fleksibilitet ved å legge om taktikken og finne en ny metode som fungerer bedre. En person som stoler mer på intuisjonen vil kunne være fleksibel ved å tillate seg å følge nye impulser.

Fleksibilitet er aldri å la seg kue eller bare følge med strømmen. Fleksibilitet har alltid et kreativt element som uttrykker seg som en forbedret evne til å håndtere en ny situasjon. Fleksibilitet har også et element av nysgjerrighet. Hva skjer om jeg forholder meg til situasjonen på denne måten?