Bedre stemning på jobben

På en arbeidsplass er det gjerne tre typer mennesker: De som gleder seg til å gå på jobben; de som ikke bryr seg; og de som gruer seg til å gå på jobben. Folk som gleder seg til å gå på jobben forsøker ofte å skape en god stemning. Folk som ikke bryr seg tenker mest på seg selv. Folk som gruer seg til å gå på jobben skaper ofte dårligere stemning. Det er ikke nødvendigvis deres skyld, og det vel slik at de fleste av oss som har jobbet en stund ikke har trivdes like mye alle steder.

Det hadde vært fint om alle kunne være aktive for å få et bedre arbeidsmiljø. Da kunne alle glede seg til å gå på jobben om morgenen. Men min erfaring er er at der det er mennesker er det også meningsforskjeller.

Det kan også være greit å være oppmerksom på vår tendens til å sette mennesker i bås, slik jeg gjorde over. På et gitt arbeidssted vil disse båsene variere. Disse båsene fikserer vi i vårt eget sinn. Slike oppfatninger kan variere hos enkeltpersoner eller grupper, som ansatte, ledelse og fagforening. Så vi kan også være oppmerksomme på hvordan vi tenker på andre.

Det som gjelder er å skape noe som blir en framdrift og endring. En framdrift og endring som alle mener har en positiv verdi. Selv om verdien av tiltak vil oppfattes forskjellig, så vil de fleste forstå når man genuint forsøker å skape en bedre stemning for alle. Hvis man forsøker å håndtere enkeltpersoner eller grupper som er «problematiske» ved å innføre generelle tiltak, så blir det gjerne bare verre. Da er det bedre å være direkte og åpen med dem de gjelder.

Tiltak kan for eksempel være:

 1. Legge til rette for åpen og direkte kommunikasjon for å bryte ned barrierer på en positiv måte
 2. Ha balanse mellom fritid og jobb
 3. La ansatte få mulighet til å utvikle seg
 4. Gi oppmerksomhet når noen utmerker seg eller gjør noe bra
 5. Gjøre aktiviteter som bygger lagånd

Det går an å gjøre mange andre ting:

 1. Legge merke til når folk har bursdag eller feirer noe annet
 2. Etablere et bra inneklima med godt lys
 3. Ha områder det går an å slappe av i
 4. Prise, heller enn å kritisere
 5. La folk tørre å ta avgjørelser og tenke nytt
 6. Ha klare forventninger
 7. Ikke være kjip med utstyr som trengs for å gjøre jobben bra
 8. Ha konkurranser, for eksempel foto- eller dartkonkurranser
 9. Sørge for godt renhold
 10. Ha et party i ny og ned
 11. Spise sammen
 12. Gjøre noe morsomt sammen
 13. Bruke mere «Vi skal…» heller enn «Du skal..»
 14. Gi tilbakemelding, og være åpen for å få det selv
 15. Si takk 🙂
 16. Være positiv til trening og velvære
 17. La folk sette et personlig preg på egen arbeidsplass
 18. Passe på at ledelsen er tilgjengelig for de ansatte
 19. Informere om avdelingens planer, gjøren og laden. La de ansatte ta del.