Den gode leder av mange meninger

Det kan være en utfordring for en leder når det er så mange meninger om hvordan arbeidet skal gjøres.

De fleste ledere er gode. Det er fordi noen har tro på at de er flinke til å lede mennesker. I dag innebærer dette som regel en evne til å lytte på andre.

Der det er folk er det også forskjellige meninger om hvordan ting bør gjøres. Det gjelder også på en arbeidsplass. Det vil alltid være mange meninger om hva som er feil, hva som er rett og hva som bør gjøres.

Det er ikke alltid lett når mange har sin egen mening om hvordan ting bør gjøres. Det er litt som å spørre alle ens venner og få like mange forskjellige råd.

Som arbeidstaker bør vi tenke litt på hvordan en leder opplever dette, at det er så mange som har så mange forskjellige meninger om hva han eller hun bør gjøre.