Vår ubevisste gledesvenn

Det er en god ide å bli mer venn med vårt eget ubevisste sinn for å få mer glede inn i livet.

Når vi opplever spontan glede i møte med livet er vi lykkelige. Dette er en kreativ prosess. Det kan være noe så enkelt som å oppleve et hopp ned fra fortauskanten som et gledeshopp til noe bedre.

Det går selvfølgelig an å fortelle oss selv at vi er glade. Eller vi kan se oss selv i speilet og smile. Eller vi kan, som jeg lærte av en psykiatrisk pasient, banke oss på brystet og si «Glad!» Disse tingene fungerer, det er ikke det, men det kan være vi blir sittende igjen en følelse at vi har påvirket oss selv til å bli glade. Det er selvfølgelig ikke noe galt i det, det kan bare være at det ikke føles helt ekte.

Derimot, skulle vi hoppe ned en fortauskant og plutselig kjenne gleden strømme gjennom kroppen, så vet vi at vi er glade. Og det er fullstendig ekte, fordi det kommer så spontant.

Slik spontane reaksjoner er ubevisste reaksjoner. Så hvordan får vi mer av dem? Det er viktigst å forstå er at vårt ubevisste sinn gir oss det det tror vi vil ha, så lenge som dette også bidrar til å opprettholde vår eksistens på best mulig måte. Det ubevisste sinnet baserer seg på den erfaring vi har med alt vi har opplevd gjennom livet. Mange ting er derfor «sannheter», men andre ting kan være feil eller utdaterte, som forklart før. Jeg tenkte ikke her å snakke om å endre gamle mønstre, men heller å etablere nye gledesmønstre.

Det jeg ønsker å snakke om er å åpne opp for mer spontan glede i livet. Vi kan selvfølgelig satse på å kun gå i kjente mønstre og oppleve små gleder som oppstår i de naturlige variasjonene  som nødvendigvis må oppstå, men det sier seg selv at gjør vi større endringer kan vi også oppleve mer glede.

Vi vet at vi er på rett vei når vi har en følelse av at noe uventet fint kan komme til å skje hvis vi går dit eller gjør sånn. For det er mange ting som kan glede oss, og vi det er klart at vi ikke har utforsket alle muligheter per i dag.

Vi kan la oss inspirere til å gjøre en akkurat så stor forandring som vi ønsker. For en liten forandring én gang i uken blir til en stor forandring i måneden. Og med litt fler endringer inn i mellom, blir resultatet enda større og mer gledelig.

Det kan være vi må prøve ut en del ting for å oppleve resultatet og se om vi faktisk liker resultat. Det kan være at vi tenker «Ups, kanskje ikke verdt å gjenta det» eller «Ojsan, det var jammen artig!».