Endring – den virkelige faren med hypnose

Hypnose innebærer endring. Enhver endringsprosess er litt skummel, om den er stor eller liten. 

For noen er hypnose noe som virker skummelt. De tror gjerne at de ikke har kontroll når de blir hypnotisert. Det er jo fullt forståelig. Vi ønsker alle å ha kontroll over våre liv, slik at vi kan gjøre det beste for oss selv og dem vi er glad i.

Og rent bortsett fra når vi gjør selvhypnose, så innebærer hypnose at vi følger forslag som blir gitt oss. Man kan kanskje si at å følge forslag til noen er å oppgi kontroll, men det går også an å se på det som å lære noe nytt. Særlig hvis vi har forsøkt å få til en endring ved egen hjelp over lengre tid uten å få det til.

Når vi gjør selvhypnose eller mediterer, som egentlig er samme sak, så må vi gi slipp på det vi holder på med. Om det er å se på TV, være på dataen, lese en bok eller holder på med et eller annet. Den enkleste måten å gå inn i transe på er å sitte stille og være til stede ved å fokusere på pusten.

Når vi blir hypnotisert må vi på samme måte gi slipp på det vi holder på med. Som oftest gjør vi jo det ved at vi går inn på kontoret til hypnotisøren og lar han eller henne veilede oss. Det skal vel sies med et smil at noen også trenger å gi slipp på å veilede hypnotisøren (jeg selv er en av dem).

Men la oss nå si at vi har overvunnet vår bekymring og bestemt oss for å følge veiledningen til hypnotisøren. Det vi da begynner å forstå er at hypnotisøren veileder oss til å skape indre opplevelser som gir mening for oss selv. Disse opplevelsen er vår kreative respons på hypnotisørens veiledning. Gjennom disse opplevelsen får vi en direkte opplevelse av vårt følelsesmessige landskap. Da kan vi se veien framover og ha tro på at vi kan gå den.

Alt dette er vel og bra, men hva er da egentlig den virkelige faren med hypnose? Den virkelige faren er at vi endrer vår måte å se på oss selv og verden. Noen av de måtene vi oppfatter oss selv blir ikke lenger relevante. Noen av de målene vi tror vi må oppnå blir kanskje heller ikke så relevante. Kanskje vil vi oppleve at det egentlig er andre ting vi ønsker å fokusere på, smått eller stort. Kanskje vi finner ut at vi har lyst til å fokusere litt på det ene, og så litt på det andre. Noen finner ut at de ønsker å eksponere seg selv mer, bruke livet til å vise mer av selv selv, mens andre igjen finner ut at de egentlig ønsker mer ro og kontemplasjon i livet.

For å konkludere, så er den virkelige faren med hypnose endring. Det betyr at vi kommer i kontakt med følelser som driver oss framover i en retning som gir en faktisk endring. Og endring er skummelt. Særlig hvis vi har holdt på med det samme i mange år. Men endring er også det som vil frigjøre oss i vår nåværende situasjon.