Bruke kraftige verktøy ansvarlig

Kraftig hypnoterapeutiske verktøy må behandles forsvarlig. Bruken må anpasses klienten og situasjonen. De må brukes med kunnskap og erfaring. Det er også viktig å beskytte seg selv med ønsket om å hjelpe andre.

Hvis vi skal bruke kraftig verktøy for å gjøre en jobb må vi bruke håndtere det ansvarlig. Når jeg for eksempel slår det høye og kraftige gresset på hytta med en gresstrimmer, disse motoriserte greiene som roterer en kraftig snor, bruker jeg vernebriller. Det gjelder å velge riktig verktøy, ha kunnskap om å anvende det og bruke beskyttelsesutstyr.

Slik er det også når vi anvender kraftige hypnoterapeutiske metoder. Vi må bruke den metoden som passer til klienten og situasjonen. La oss ta regresjon som eksempel på et kraftig hypnoterapeutisk verktøy.  For enkelte klienter er det kanskje naturlig å gjøre regresjon med en gang, for andre er det helt uaktuelt. Det må også være hensiktsmessig for å oppnå det som ønskes. Hvis klienten kun ønsker å få noen direkte forslag i hypnosetilstanden, så er det jo meningsløst å gjøre regresjon.

Videre er det nødvendig å ha riktig kunnskap for å gjøre jobben. Når det gjelder regresjon, så betyr dette i hovedsak å veilede klienten til å finne riktig situasjon og så bistå med å bruke denne til forløsning. Hvis det oppstår reaksjoner kreves det rolig tilstedeværelse. Dette krever kunnskap og erfaring.

Det er også nødvendig med beskyttelsesutstyr. Beskyttelsesutstyret for hypnoterapeuten er ønsket om å hjelpe andre mennesker. Med er klart ønske om å hjelpe andre vil vi kunne håndtere selv de kraftigste metoder.