Sekulær tummo

Hypnose kan hjelpe oss å gi slipp på automatiske tanker med ren avslapning, men vi kan også anvende mer aktive og virkningsfulle metoder for å brenne ut plagsomme tanker.

Video

Jeg sier ofte at hypnose er egnet for å gå inn i en sinnstilstand hvor vi kan få en pause fra gjentakende tankemønstre. Vi avgrenser ganske enkelt oppmerksomheten til her og nå og kjenner på avslapning og velbehag i hele kroppen. Som med det meste, er det best å gjøre det ofte og i korte intervaller.

Noen ganger er følelsene og tankene sterkere og da kan det være vanskelig å gjøre dette. Da må det sterkere lut til. Det kan også være at vi har lyst på litt mer action. Svaret er «Sekulær tummo». «Tummo» er en tibetansk praksis hvor man konvertere plagsomme følelser til varme i et punkt fire fingre under navlen. Med øvelse kan det bli riktig så varmt. Husk imidlertid på å ta det rolig og ikke overanstrenge deg.

Slike plagsomme følelser er ofte basert på et begjær om noe vi absolutt bare må ha eller sinne rettet mot noe vi absolutt ikke ønsker å få. Det er disse underliggende følelsene av begjær og sinne vi skal hive på bålet.

Først forankrer vi en tanke i hodet, som et hvitt punkt, om at vi gjør dette for det beste for oss selv og andre. Deretter fokuserer vi på et rødt punkt nedenfor navlen og begynner med pusteøvelser.  Først puster vi inn med en bevissthet om det hvite punktet, deretter presser vi pusten sammen med de forstyrrende følelsene ned og utover i punktet under navlen, samtidig som vi også løfter litt opp. Press en finger inn like over skambeinet og kjenn at du presser ut der. Hold pusten litt og fokuser på at det røde punktet blir varmere. Slipp så pusten ut. Hold på med dette til du kjenner varmen komme.

Når det ikke er mer brensel igjen og ilden avtar lar du det ganske enkelt oppstå en klarhet som går fra det nedre punktet og helt opp til den hvite tanken om å gagne deg selv og andre. Sitt å hvil i denne klarheten, blå som himmelen.