Å være god nok

Istedenfor å bare skape vante tanker om vi er bra nok eller ikke, burde vi heller tillate oss selv å gjøre en dypere refleksjon og undersøkelse ved for eksempel å bruke gestaltdialog.

Mange av de tingene vi frykter har utgangspunkt i frykten for å ikke være god nok. Det kan være frykt for eksemen, frykt for å holde en presentasjon, frykt for å åpne seg opp for en annen eller frykt for å spille et instrument eller være på scenen på annen måte.

Alle disse tingene dreier seg om vårt ønske om å bli sett, samtidig som vi er redde for å ikke være gode nok. Disse tingene skjer på mange områder i livet og isteden for å la dette innskrenke oss burde vi heller benytte muligheten til å være god nok.

Saken er at vi ofte lager oss tanker om hva andre tenker om oss. Disse tankene er som regel feil, ganske enkelt fordi det er umulig å vite eller forutsi hva andre tenker. Selv om det virker som om de fleste av oss har vrangforestillinger om at andre vil dømme oss, så kan vi også ha vrangforestillinger om at andre vil elske oss. Det hjelper egentlig lite å la være vanemønstre styre hvordan slike tanker utvikler seg.

For å få et bedre bilde av hvordan vi egentlig, innerst inne, tror at andre vil oppfatte oss, så kan vi benytte gestaltdialog. Det betyr at vi skaper et rollespill hvor vi spiller rollen både som utøver og tilskuer. I hypnosetilstanden er vi mer i kontakt med hva vi egentlig føler og tenker om tingene, heller enn å bare produsere tanker etter vante mønstre. Dette gir oss en større helhetlig forståelse og vil som regel også introdusere nye perspektiv, som vil motivere oss til å vise oss som vi er.