Målet som motivasjon for å utvikle positive egenskaper

Våre mål motiverer oss til å legge ut på reisen for å oppnå det vi ønsker. Da utvikler vi også egenskaper som vi tar med oss når vi går forbi målet. Det er lurt på fokusere på disse egenskapene med en gang vi legger ut på reisen mot målet. 

Vi har det bra  når vi føler at vi er på vei til et sted vi ønsker. Det kan være så enkelt som å reise et sted eller holde på med ting som vil gi oss en god opplevelse i framtiden.

Når vi vet at vi er på vei mot noe positivt kan vi engasjere oss i å benytte våre egenskaper. Reisemålet behøver ikke å være så veldig langt unna, det holder egentlig med at det er noe nytt, noe som vi føler vil berike vårt eget liv.

Fokusere på egenskaper

Vi trenger mål for å motivere oss til å bevege oss i en retning. Det er også nødvendig å kunne vite når vi har oppnådd våre mål. Når vi har oppnådd det vi ønsker, kan vi sette pris på å ha tilegnet oss mange nyttige egenskaper som vi kan bruke på andre områder i livet.

Det er derfor en god ide å fokusere på de egenskaper som vil hjelpe oss å oppnå det vi ønsker helt i starten. Når vi fokuserer på de riktige egenskapene på et tidlig tidspunkt blir det lettere å bevege oss mot målet. Dette reduserer også eventuell prestasjonsangst. Vi trenger målet, men det har ikke en avgjørende betydning i seg selv. Det som betyr noe, er at vi lærer og utvikler oss på veien mot det.

Sjekke at målet er realistisk

For at vi skal føle at vi er på vei mot et ønsket mål må vi ha en tro på at vi kan nå det. Det er en god ide å analysere målet nærmere for å se om vi kan ha det, med andre ord at det er realistisk. For eksempel bør et mål være konkret, oppnåelig og tidsavgrenset. La oss for eksempelets skyld si at jeg ønsker å oppleve at det er morsomt å danse på et utested innen tre måneder. Målet er konkret fordi jeg ganske enkelt ønsker å ha det morsomt, oppnåelig fordi jeg har rytme og vet at jeg, som alle andre, har evnen til å lære meg noen grunntrinn.

Sjekke vår indre tro på at vi kan oppnå vårt mål

Det er også viktig å ha en indre tro på at jeg kan oppnå det jeg ønsker. For å sjekke min indre tro på målet går jeg inn i hypnosetilstanden og lager et livaktig bilde av meg selv der jeg går ut på dansegulvet med et smil om munnen og leder damen på en naturlig og leken måten. Jeg kan sjekke at jeg har en virkelig tro på dette ved at jeg legger noe som jeg bruker ofte til situasjonen, for eksempel kan jeg tenke at jeg tar opp mobiltelefonen og ser på den. Det spiller ingen rolle at det kanskje ikke passer å gjøre dette mens jeg danser. Hvis følelsen av dansen og mobiltelefonen samsvarer, så betyr det at jeg har en indre tro på at jeg kan få til det jeg ønsker. Hvis disse tingene gir helt forskjellig opplevelse, så kan det være at jeg bør velge et litt enklere mål.

Forsterke og anvende egenskaper

Når jeg nå har et klart indre bilde av mitt fremtidig selv som utfører målet, vil jeg samtidig også kunne se hvilke egenskaper mitt fremtidige selv utstråler. La oss si at jeg ser meg selv utstråle selvtillit og lekenhet.

Det vi nå ønsker er å forsterke fokus på disse egenskapene. Dette kan vi gjøre på flere måter. En måte er å gå inn i hypnosetilstanden, legge bort alt vi ikke trenger akkurat nå og la disse egenskapene bli styrket av vår egen livskraft. En annen måte er å se til andre vante situasjoner hvor vi er mer vant til å utvise lekenhet og selvtillit, og så overføre bruken av egenskapen fra den vante situasjonen til den nye situasjonen.