Beskytte, eller utfordre oss selv?

Det er en god ide å være bevisst balansen mellom å beskytte oss selv og utfordre oss selv. På samme måte som det kan være lett å bli for opptatt av sikkerhet, kan det også være lett å bli for opptatt av utfordringer. 

Det er nødvendig å både beskytte oss selv og utfordre oss selv. Å beskytte oss selv kan være å unngå situasjoner og ting som er skadelig for oss. Å utfordre oss selv kan være å forandre på noe eller gjøre noe nytt.

Hvis vi er motivert av å beskytte oss selv ser vi gjerne etter potensielle farer i våre omgivelser. Alt mulig kan jo være farer egentlig, fra farlig mat til farlige handlinger og situasjoner. Hvis vi er motivert av å utfordre oss selv ser vi gjerne etter potensielle muligheter vi kan utnytte eller forsøke oss på. Disse kan oppstå helt uventet og plutselig, på mange plan og områder.

Hvis vi bare er opptatte av å beskytte oss selv ender det med at vi murer oss selv inne og fratar oss muligheten til å oppleve livet som skjer utenfor. Et TV-program om en amerikansk mann som brukte all tid og ressurser for å sette opp piggtrådgjerder og kameraer og samle overlevelsesutstyr kommer i tankene. Hvis vi bare er opptatte av utfordringer kan det bli slik at vi ikke greier å stoppe opp, men blir drevet av å greier mer og oppleve nytt. Tankene går til en venninne som drev med basehopping.

Når vi er unge er vi som regel mer åpne for nye opplevelser. Når vi blir eldre er det lett å fastne i gamle mønstre. Som unge, bør vi kanskje tenke oss om to ganger, som eldre bør vi kanskje hoppe ut i det av og til.

De fleste av oss liker å holde på med det vi er flinke til. Ikke så rart, det gir oss mestringsfølelse. Men det gir ofte ikke så mye merverdi å bare gjenta tidligere bragder, selv om vi forbedrer oss. Ofte gir det mer å forsøke noe som er mer uvant. Det er når vi er nødt til å fremvise vår egen utilstrekkelighet at vi virkelig lærer noe nytt, selv om dette kan være ukomfortabelt.

Saken er at det koster å lære. Prisen er at vi må erkjenne at vi gjør feil eller ikke kan. Når vi erkjenner at vi ikke kan, kan vi også lære. Det behøver ikke være så veldig alvorlig, egentlig. Ofte kan det hjelpe å spørre oss selv om vi ville dømt andre som forsøker seg på nye ting. Som regel gjør vi ikke det.