Direkte forslag og indre forandringsprosesser

Gode direkte forslag kan absolutt hjelpe oss til å oppnå det vi ønsker.  Det beste er imidlertid å igangsette og videreutvikle en positive prosess i oss selv. 

Mange tror at man i hypnose kan hypnotiseres til hva som helst. Som jeg ofte sier, hvis det hadde vært slik, så kunne vi bare hypnotisere de som sitter i fengsel til å ikke gjøre det som gjorde at de havnet der, slik at de ikke behøvde å måtte komme dit igjen. Men slik er det ikke.

Det er imidlertid også slik at gode direkte forslag fra noen som vi respekter og vet ønsker vårt beste kan ha en dyp innvirkning på oss. De fleste av oss har jo fått et slikt en gang eller to i oppveksten. Allikevel  vil som regel slike forslag vare evig. Før eller senere har vi glemt dem, eller kanskje de ikke lenger er relevante. Selv det beste forslag av alle vil før eller siden forvitre hvis vi ikke selv bidrar inn i en fornyelsesprosess av vår motivasjon og innsikt.

Istedenfor å bare basere oss på direkte forslag er det bedre å finne de nødvendige ressursene i oss selv for det vi ønsker å oppnå. Det vi trenger er å få en dyp indre opplevelse av hvor vi er og hvor vi ønsker å gå. Når vi se ser oss selv oppnå det vi ønsker og får vi en klar forståelse av hvilke egenskaper som vil hjelpe oss å oppnå dette. Når vår egen forståelse av disse egenskapene synker ned i vårt indre, vil vi samtidig forstå at det er sant at vi kan oppnå det vi ønsker.