Regresjon – reisen tilbake til framtiden

Isteden for å stange mot stengsler eller føle avmakt for det vi ønsker å oppnå kan vi bruke regresjon for å forløse hindringer og finne et positivt fremtidsbilde av oss selv. Dette vil motivere oss til å gjøre det vi trenger for å oppnå det vi ønsker.

Vi oppfatter oss selv i fortid, nåtid og framtid. Noen av oss har en tendens til å gruble eller gjenoppleve opplevelser fra fortiden. Noen av oss har også en tendens til å tvile eller grue oss for ting i framtiden. Dette krever mye energi, som berøver oss krefter vi kunne ha brukt for å oppnå det vi ønsker her og nå.

De som greier å skape en klar forestilling om det de ønsker å oppnå, er også de som har størst sjans til å få det til. Disse er som regel også flinke til å gi slipp på ting som ikke var fullt ut positive i fortiden.

For de av oss som har en tendens til å gruble over fortiden og tvile på framtiden kan det ofte være en god ide å gjøre regresjon. Siden hypnosetilstanden er en fokusert og oppmerksom sinntilstand er den egnet til å gjøre regresjon.  I hypnoterapi vil regresjon si å gjenskape tidligere bevissthetstilstander i hypnosetilstanden. Ved å etablere en gestaltdialog er det forholdsvis enkelt å skape en forløsning. Hvor mye forløsning er hensiktsmessig? Akkurat nok til å forløse det som forhindrer oss fra å oppnå det vi ønsker. Det er derfor helt individuelt. Det er med andre ord lite poeng i å grave og grave i fortiden.

Det er også uhensiktsmessig å gjøre regresjon bare som underholdning. Det har liten verdi. Isteden burde vi fokusere på ting vi ønsker å oppnå, og la følelser som kommer opp når vi opplever hindringer for dette veilede oss i vår regresjon. Når vi fokuserer på vårt mål vil det være lett å la vår intuisjon veilede oss til de riktige hendelsene for å skape forløsning.

Regresjon bør alltid balanseres med å skape en positivt fremtidsbilde av oss selv. Formålet med regresjonen er egentlig å frigjøre energi i nuet til å gjøre nettopp dette. Når vi har et positivt fremtidig bilde av oss selv vil det være lett å gjøre de tingene vi vet vi må gjøre for å oppnå det vi ønsker.

Regresjon er derfor en reise tilbake for å finne framtiden. Hvis det er å grave, så er det å grave fram vårt positive framtidsbilde hvor vi kan se oss selv lykkes med det vi ønsker å oppnå.