Bli venn med motstanden – og deg selv

Vi burde egentlig ikke gremme oss over motstand og hindringer. Vi burde i stedet forstå at disse ligger i oss selv og bli venn med dem. Dette er den strake veien til målet.

Det vi egentlig ønsker er selvfølgelig at alt skal gå lett, at vi ikke møter motstand når vi skal gjøre det vi trenger å gjøre for å oppnå det vi ønsker. Det er ikke noe feil i det.

Men heldigvis er det ikke slik vi alltid opplever ting. Når vi opplever motstand er det som om det er hindringer i veien for det vi ønsker å oppnå. Det kan for eksempel være at ting tar for langt tid, at vi ikke får ønsket respons, at vi tenker at vi selv ikke er bra nok, ikke har kunnskap eller mot nok, eller at det er de andre som er hindringen. De fleste av oss har opplevd dette.

Saken er at vi identifiserer en hindring til å være det som står mellom der hvor vi oppfatter å være til dit hvor vi ønsker å komme. Vi fokuserer på hindringen som noe vi ikke kan endre på.

Det vi trenger å gjøre er å bli venn med denne hindringen. Hvis vi forsøker å skyve den fra oss, og denne står fast i vårt sinn, så ender vi bare med å skyve oss selv bakover, lenger vekk fra målet. Vi må derfor nærme oss vår oppfattet hindring og begynne å se på den fra forskjellige vinkler og begynne å kjenne på den.

Det kan være at vi begynner å forstå at motstanden ligger i oss selv. Det er derfor det er en god ide å bli venner med motstanden, hvis det er slik at den er en del av oss selv.

Når aksepterer at motstanden er en del av oss selv blir vi i stand til å gjøre de nødvendige endringene. Da vil vi oppdage at motstanden og hindringene manifesterer en ny kraft og side ved oss selv. Det kan til og med være at vi begynner å lure på om hva som egentlig var problemet når vi ser oss tilbake for å forstå hvordan vi egentlig oppnådde det vi ønsket.