Be for jævelen

Når vi opplever utfordringer med en vanskelig person på jobb eller fritid og våre bestrebelser på å gjøre ting lettere ikke fungerer kan det være at vi rett og slett bør be for vedkommende. Det er ikke nødvendig å være religiøs for å benytte denne virkningsfulle metoden.

Vi kan ofte oppleve å måtte omgås en vanskelig person. Ofte på et sted hvor vi ikke kan velge denne personen bort, for eksempel på jobb eller foreningsarbeid. Slike vanskelige personer har det gjerne med å bli vanskeligere. Merkelige nok også etter at vi forsøker vårt beste for å få det til å fungere med personen.

Det er alltid slik at det er noe vi liker og noe vi ikke liker, noe vi tiltrekkes av og noe vi forsøker å unngå. Vi trenger denne funksjonen for å kunne navigere på en hensiktsmessig måte i verden. Hvis vi hele tiden måtte vurdere hver eneste ting – om det var bra eller dårlig for oss – så ville vi ikke kommet oss ut om morgenen. Det er selvfølgelig også en svært dårlig ide å ikke ta hensyn til hva som er bra for oss eller ikke.

Ting vi liker og ikke liker inkluderer også personer. For at vi skal kunne greie å navigere i en kompleks verden med interesser og meninger trenger vi å utnytte den samme funksjonen. Tilnærme oss personer vi liker og holde avstand til personer vi ikke liker. Akkurat hvorfor vi ikke liker noen kan jo være så mangt.

Det er en god ide å holde en viss avstand til personen som har et grunnleggende forskjellig verdisyn enn oss selv. Det ville selvfølgelig være uhensiktsmessig om vi måtte fortelle alle vi ønsket å holde avstand til at vi nettopp ønsker det, selv om det faktisk noen ganger trengs. Da er det fint at det vi gjør er å kommunisere ubevisste signaler til vedkommende om at vi ønsker å holde avstand. Disse plukkes også opp ubevisst og avstand etableres ganske så enkelt.

Så tenk oss at vi har en slik person i livet, enten på jobben eller et annet sted, og at vi er nødt til å samarbeide med personen. Som sagt, først gjør vi gjerne ting litt vanskeligere ved å forsøke å rette på personen eller gjøre noe annet. Til slutt blir vi gjerne rådløse. Da foreskriver jeg gjerne og be for personen. 5 minutter hver dag i fjorten dager. Det virker så utrolig bra at en kunne bli religiøs av mindre.

Det er ikke nødvendig å lage en forklaring på hvorfor det virker å be for jævelen, men enkelte liker å forstå hvordan ting fungerer. På samme måte som vi selv er komplekse personer, så er også den problematiske personen en kompleks person. Å bare kategorisere noen som «vanskelig» helt og holdent er sjelden riktig. Og vi vet det. Derfor er det en god ide å forfine vårt ubevisste signaler om å holde vedkommende på avstand. Dette kan gjøres gjennom bønn. La oss si vi sier at bønn består av å forstå at også andre fortjener å oppnå å ha det bra. At de skal oppnå det de ønsker og unngå vanskeligheter. Når vi klarer å utvikle et slikt ønske i oss selv på en ærlig måte, og det tar ca. fjorten dager, så har vi også dannet grunnlaget for en mer funksjonell ubevisst kommunikasjon med vedkommende.

Vår relasjon til vedkommende blir nå raskt merkbart bedre. Det kan være greit å huske på at det er lettere når målet ikke er å bli bestevenner, men isteden å kunne løse nødvendige oppgaver på en hensiktsmessig måte.