Å hente ny og bedre informasjon inn fra siden

Det er ofte lettere å skape forløsning ved å unngå de sterkeste rollene. 

Formålet med partsterapi er å skape en mer helhetlig følelsesmessig forståelse. Når vi har det, blir det lettere å gjøre mer av det vi ønsker og mindre av det vi ikke ønsker.

Partsterapi er å gjøre gestaltterapi i regresjon dvs. at man tar klienten tilbake i en følelsesmessig opplevelse av en tidligere hendelse som bygges opp på en naturlig måte i henhold til det mønsteret som ønskes forandret. Deretter gjøres det gestaltdialog for å frigjøre klienten ved at man spiller forskjellige roller. Det er imidlertid ikke alltid at det lønner seg å tre inn i de åpenbare rollene.

La meg ta et eksempel. En klient ønsket hjelp til å bli røykfri. Etter en innledende sesjon med å forklare og oppleve hypnosetilstanden ble det klart for meg at en del av henne ikke trodde på at hun kunne ta sine egne valg. Dette på tross av at hun på mange områder hadde vist at hun kunne det i dag. Jeg forslo å gjøre partsterapi for å la klienten få et større bilde.

Hun valgte å bygge opp en situasjon med en jentegjeng. Det er ikke så uvanlig at jentegjenger med en sterk leder kan ha stor påvirkning på sinnet. Vi gjorde partsterapi. Først med henne som seg selv, deretter med henne som leder av jentegjengen. Det kom ikke til noen stor forløsning. Lederen av jentegjengen var for sterk (eller det vil selvfølgelig si, klientens egen forstilling av dette).

I etterkant ville jeg ha gjort det litt annerledes. Jeg ville ha latt klienten se etter en annen jente i gjengen og spørre hva hennes tanker var. Deretter, etter å ha ønsket lederen farvel for en stund, ville jeg ha spurt henne om å tre inn i hennes rolle og få henne til å si det hun mente. Sannsynligvis ville dette kunne skapt en bedre forløsning ved at klienten opplevde en forståelse for at hun kunne ta sine egne valg som person.

På mange måter er dette å hente ny informasjon inn fra siden. Det kan være lett å gå til det åpenbare dvs. lederen av jentegjengen, men det er ofte mer virkningsfullt å velge en annen, ikke fulgt så vanskelig rolle.

Når det er sagt, husk alltid å gjøre det enkelt, med et klart fokus på det som ønskes endret.