Utvide vårt følelsesmessige fundament for rasjonell handling

Når vi tilfører følelsesmessig forståelse, blir vi også i stand til å handle mer rasjonelt. Da vil vi lettere oppnå det vi ønsker.

Vi er i utgangspunktet motivert av følelser. Det betyr ikke at vi er irrasjonelle. Det er lett å forstå når vi blir sultne eller kalde. Vi kan finne rasjonelle løsninger, men det er følelsene som driver oss. La oss kalle det vårt følelsesmessig fundament for rasjonell handling.

Noen gange gjenopplever vi de samme situasjonene om og om igjen, gjerne i tilknytning til andre. For vi har våre mønstre. Det har andre også. Dette skaper felles mønstre, som igjen skaper de samme situasjonene. Dette igjen skaper det samme følelsesmessige fundamentet og vi ender opp med å gjøre det samme. Ofte ting vi egentlig ikke ønsker å gjøre.

Så vi trenger å tenke nytt. Eller rettere sagt, vi trenger å føle nytt. Regresjon er egnet til å gjenskape nye, mer konstruktive opplevelser som vil gi oss ny følelsesmessig innsikt i oss selv og andre. Når vi gjør det utvides vårt følelsesmessige fundament, og vi får fler alternativer for å handle mer rasjonelt. Slike kan vi lettere gjøre mindre av de tingene vi syns er negative og gjøre mer av de tingene vi syns er positive. Da blir det ganske enkelt bedre for oss selv og andre.